e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 11 Sayı 21 (2024): Cilt 11, Sayı 21, Haziran 2024

Son Sayı: Mütefekkir

Araştırma

Oruç Keffâretinin Hükmü ve Şer‘î Vasfı

Prof. Dr. İbrahim PAÇACI

1-28

Geleneksel Paradigmada ‘Kur’an’da Manası Bilinmeyen Âyetler Bulunabilir mi?’ Tartışmalarının Bağlamı ve Kavramsal Çerçevesi

Doç. Dr. Muhammed İsa YÜKSEK

29-53

Ayrımların Eşiğinde Hanefî-Mâtürîdî Tefsir Geleneği: İmkânı ve Özgünlüğü

Doç. Dr. Veysel GENGİL- Prof. Dr. Ali KARATAŞ

55-82

İslâm Aile Hukukunda Kocanın Nüşûzu

Doç. Dr. Fatih ORHAN

83-108

Süyûtî’nin Mevzûât Literatürüne Katkısı

Doç. Dr. Taha ÇELİK- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin AKBAŞ

109-138

Kâdî Abdülcebbâr’ın Kur’ân Kıssalarına Yaklaşımı: Tenzîhü’l-Kur’ân ‘Ani’l-Metâ‘in Bağlamında Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSOY

139-167

Bir Cerh Kriteri Olarak Yöneticilere Yakınlık ve Devlet Görevi Almak

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

169-194

Ebû Bekir el-Esam’ın Bazı Fıkhî Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SİZGEN

195-217

İngiltere’deki Somalili Müslüman Erkeklerin Karşılaştığı Zorluklar Kimlik Dayanıklılıklarını Nasıl Etkiliyor?

Dr. Durali Karacan

219-242

Ebû Tâlib el-Mekkî ve Fıkhî Görüşleri

Adel Abed

243-258

Tebrîzî’nin Tefsirinde Kıraatlerin Anlama Etkisi: Analitik Bir Çalışma

Mehmet KARLI

259-280

Hz. Âdem’in Yeryüzüne İnişiyle Alakalı Müteşâbih Âyetlerin Te’vîli: Analitik Bir Çalışma

Esra Yildirim

281-297

Çeviri

Papalık’ta Gerçek ve İdeal

Arş. Gör. Dr. Mustafa Furkan DİNLEYİCİ

299-314

Kitap Tanıtımı

İslam Ülkelerinde Bilimin Gerileyişi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAŞ

315-319

Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, John M. Hobson

Doç. Dr. Ali DADAN

321-328

Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan, dini araştırmalar alanında uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Dergi Arşivi

Dergimizin geçmiş sayılarına ait arşive web sayfamızdan erişebilirsiniz.

11

Yıl

21

Sayı

225

Yazar

275

Makale