Editör Kurulu

Fakülte Adına Sahibi

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN, Aksaray Üniversitesi

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞEN, Aksaray Üniversitesi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Alan Editörleri

Arş. Gör. Mehmet Emin GÜZEL, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Mahmut TOPTAŞ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Melek KARACAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Rabia Sadet İNCE, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Hanefi ŞOLA, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Ali KUŞCALI, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Meryem Beyza EGEMEN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Gülşen BUDAK, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Merve İLERİ, Aksaray Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Turan KOÇ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim PAÇACI, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFCİ, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehterhan FURKANİ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necattin HANAY, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KOYUNCU, Aksaray Üniversitesi

Dr. Anas Ghazi ENAYAH, el-Cevf Üniversitesi, Suudi Arabistan

Dr. Dorota BAZUŃ, Zielona Góra Üniversitesi, Polonya

Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adem EFE, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Adil YAVUZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Asım YAPICI, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO, Kahire Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İshak ÖZGEL, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DAĞ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TÜRKERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer KARA, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa BARDAKCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit AVCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. W. M Nor Wan DAUD, Malezya Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah HARMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ÖGE, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk SANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Macide ÖMER, Ürdün Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Zübeyir OVACIK, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İYİBİLDİREN Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARABACAK, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜNEY, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra BİLECİK, Selçuk Üniversitesi