e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Editör Kurulu

Fakülte Adına Sahibi

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN, Aksaray Üniversitesi

Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mustafa ŞEN, Aksaray Üniversitesi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Alan Editörleri

Arş. Gör. Mehmet Emin GÜZEL, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Mahmut TOPTAŞ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Melek KARACAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Ali KUŞCALI, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Gülender SEVGİ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Meryem Beyza EGEMEN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Zahit KAPLANGÖZ, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Merve İLERİ, Aksaray Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim PAÇACI, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFCİ, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYA, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Sami YILDIZ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARMIŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Canan KOÇAK, Aksaray Üniversitesi

Dr. Anas Ghazi ENAYAH, el-Cevf Üniversitesi, Suudi Arabistan

Dr. Dorota BAZUŃ, Zielona Góra Üniversitesi, Polonya

Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah HARMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adem EFE, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Adil YAVUZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Asım YAPICI, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO, Kahire Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İshak ÖZGEL, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DAĞ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TÜRKERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer KARA, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa BARDAKCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit AVCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. W. M Nor Wan DAUD, Malezya Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ÖGE, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk SANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Macide ÖMER, Ürdün Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KARABACAK, Selçuk Üniversites

Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Sümeyra BİLECİK, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İYİBİLDİREN Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Necattin HANAY Aksaray Üniversitesi