e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 11 Sayı 21 (2024): Cilt 11, Sayı 21, Haziran 2024

Araştırma

Oruç Keffâretinin Hükmü ve Şer‘î Vasfı

Prof. Dr. İbrahim PAÇACI

1-28

Geleneksel Paradigmada ‘Kur’an’da Manası Bilinmeyen Âyetler Bulunabilir mi?’ Tartışmalarının Bağlamı ve Kavramsal Çerçevesi

Doç. Dr. Muhammed İsa YÜKSEK

29-53

Ayrımların Eşiğinde Hanefî-Mâtürîdî Tefsir Geleneği: İmkânı ve Özgünlüğü

Doç. Dr. Veysel GENGİL- Prof. Dr. Ali KARATAŞ

55-82

İslâm Aile Hukukunda Kocanın Nüşûzu

Doç. Dr. Fatih ORHAN

83-108

Süyûtî’nin Mevzûât Literatürüne Katkısı

Doç. Dr. Taha ÇELİK- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin AKBAŞ

109-138

Kâdî Abdülcebbâr’ın Kur’ân Kıssalarına Yaklaşımı: Tenzîhü’l-Kur’ân ‘Ani’l-Metâ‘in Bağlamında Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSOY

139-167

Bir Cerh Kriteri Olarak Yöneticilere Yakınlık ve Devlet Görevi Almak

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

169-194

Ebû Bekir el-Esam’ın Bazı Fıkhî Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SİZGEN

195-217

İngiltere’deki Somalili Müslüman Erkeklerin Karşılaştığı Zorluklar Kimlik Dayanıklılıklarını Nasıl Etkiliyor?

Dr. Durali Karacan

219-242

Ebû Tâlib el-Mekkî ve Fıkhî Görüşleri

Adel Abed

243-258

Tebrîzî’nin Tefsirinde Kıraatlerin Anlama Etkisi: Analitik Bir Çalışma

Mehmet KARLI

259-280

Hz. Âdem’in Yeryüzüne İnişiyle Alakalı Müteşâbih Âyetlerin Te’vîli: Analitik Bir Çalışma

Esra Yildirim

281-297

Çeviri

Papalık’ta Gerçek ve İdeal

Arş. Gör. Dr. Mustafa Furkan DİNLEYİCİ

299-314

Kitap Tanıtımı

İslam Ülkelerinde Bilimin Gerileyişi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAŞ

315-319

Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, John M. Hobson

Doç. Dr. Ali DADAN

321-328