e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 9, Sayı 18, Aralık 2022

Araştırma

Şerî Hükmün Sübûtunun Yargı Kararına Bağlılığı Meselesi: Hanefi Mezhebi Örneğ

Seyit Mehmet UĞUR

285-311

Malay Dünyasında İlk Tam Tefsir Çalışması: Beled Sûresi Bağlamında ‘Tercümânü’l-Müstefîd’ Üzerine Bir İnceleme

Eyyüp TUNCER

313-329

Büsr b. Ebî Ertât Rivayeti Bağlamında Savaşta Hırsızlık Yapan Kimsenin Durumu

Mustafa YÜCEER- Hasan Hüseyin ÇALIŞKAN

331-355

Pandemi Dönemi Çevrimiçi Kur’ân Eğitim-Öğretimi: Aybü ve Çakü İslami İlimler Fakültesi Örneği

Abdulhekim AĞIRBAŞ

357-384

Fıkıh İlminde Şiirle İstişhâd: el-Mebsût Örneği

Ünal ŞAHİN

385-408

Kur’ân’da İlmin Evrenselliği

Zübeyir KARATAŞ

409-430

İslâm Aile Hukukunda Erkeğin İddeti

Abdulmuid AYKUL

431-453

İslâm Hukuku Açısından Nikâh Akdinde Velâyet

Muhammed Mehdi AKSOY

455-477

Buhârî’nin, Ebû Hâtim Tarafından ‘Sâlihu’l-Hadîs Lâ Be’se Bih’ Diye Vasıflanan Şebîb b. Saîd’in Hadislerini Sahîh’ine Alması Meselesi

Kemal TAŞKIN- Muhammet Seyyit BALABAN

479-502

Erken Dönem İslâm Tarihinde Meslek Olarak Baytarlık

Tuğba VELİOĞLU

503-524

Cahiliye Şiirinde Ağıt Yakan Kadın Sahnesi: Betimsel Bir İnceleme

Hafel ALYOUNES- Mücahit Ekinci

525-539

Ebrûlî Şehir: ‘İslâm Şehri’ Yerine Bir Öneri

Yusuf ŞAHİN- Arzu YILMAZ ASLANTÜRK

541-562

Çeviri

Bir Felsefî Ahlâk Tebliği

Osman Zahid ÇİFÇİ; William M. SALTER

563-568

Kitap Tanıtımı

Büyük Selçuklu Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi, Nurullah Yazar

Muhammet ARSLAN

569-575

Modern Batı Düşüncesinin Felsefî Temelleri: Din ve İnsan Algısı Üzerine Bir Değerlendirme, Tuncay İmamoğlu

Merve Sevde UÇAR

577-582