e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Kitap Tanıtımı

Büyük Selçuklu Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi, Nurullah Yazar Islamic Political Thought in the Great Seljuk Era, Nurullah Yazar

Muhammet ARSLAN Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 0000-0002-7990-7566

DOI:

10.30523/mutefekkir.1219623

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, Muhammet . "Büyük Selçuklu Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi, Nurullah Yazar". . Mütefekkir 9/18 (2022), 569-575. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1219623

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Büyük Selçuklular 431-708/1040-1308 yılları arasında varlığını sürdürmüş ve adını Oğuzların ordu komutanı Selçuk Bey’den almış bir hanedanlıktır. Tarih sahnesinde önemli başarılar gerçekleştirmiş olan bu devlet çeşitli yönleriyle muhtelif araştırmalara konu olmuştur. Eserin başlığında yer alan siyaset kavramı tüm zorluklarıyla birlikte toplumun yönetim işlerini üstlenmek ve onların mutlu olmasını sağlamaktır. Dünya tarihinde isminden söz ettirmiş devletler, yönetim ve siyasî yaklaşımları çerçevesinde çeşitli araştırmaların konusunu teşkil etmiştir. Büyük Selçuklu Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi kitabı yukarıda zikredilen her iki konuyu da ihtiva eden bir özelliğe sahiptir. Eser, özelde İslam tarihi genelde ise tarih açısından mühim bir dönemi ihata eden Selçuklu Devleti’nin siyaset düşüncesini ortaya koymak için kaleme alınmıştır. Açılan her başlığın son satırlarında amacına yönelik ifadeler kullanan Yazar’ın gayesine ulaştığını ifade etmek yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

İslam Tarihi, Selçuklu Devleti, Siyaset, Din

Referanslar

  • Nurullah Yazar, Büyük Selçuklu Dönemi İslam Siyaset Düşüncesi Siyasetnâmeler Bağlamında Bir Okuma (Ankara: Otto Yayınları, 2020).

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.