e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#39 Öz

التشهير الاعلامي حقيقته وإثاره دارسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون

Adel Fadıl Abed et-TAİ

Öz


Teşhirin normal ve anormal olan çeşitleri vardır. Duruma göre de hükmü değişir; mubah veya haram teşhir gibi. Hüküm değiştiği gibi ceza da değişir. Fakihler, teşhirin tazminatı konusunda üç farklı görüş ortaya koymuşlardır. Bi-rincisi, manevi zararların tazminatının maddi şekilde ödenmesinin caiz görül-mesidir. İkincisi; her durumda manevi zararların tazminin caiz olmamasıdır. Üçüncüsü ise; manevi zararların ta'zir yoluyla maddi olarak ödenmesinin caiz olmasıdır. Bu durumda iş, yargıya taşınır. Modern hukuka gelince, bazı devlet-ler, teşhir suçuyla ilgili bazı cezalar koymuşlar, basın hürriyetini sınırlamışlar ve basına yansımış teşhir için büyük miktarda maddi tazminatlar getirmişler-dir.

Anahtar Kelimeler


Teşhir, Ta‘vid, Medya, Sosyal Medya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.