e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Editör Kurulu

Fakülte Adına Sahibi

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN, Aksaray Üniversitesi

Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mustafa ŞEN, Aksaray Üniversitesi

Editör

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Mehmet Emin GÜZEL, Aksaray Üniversitesi

Ön Kontrol Editörleri

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Mehmet Emin GÜZEL, Aksaray Üniversitesi

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri)

Arş. Gör. Abdullah ACUN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammed Enes ERCAN, Aksaray Üniversitesi

Dr. Melek KARACAN, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Meryem Beyza Egemen, Aksaray Üniversitesi

Arş. Gör. Merve İLERİ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Zahid KAPLANGÖZ, Aksaray Üniversitesi

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları)

Dr. Ali KUŞCALI, Aksaray Üniversitesi

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri)

Arş. Gör. Gülender SEVGİ, Aksaray Üniversitesi

Dil Editörü (Türkçe)

Arş. Gör. Merve İLERİ, Aksaray Üniversitesi

Dil Editörü (İngilizce)

Arş. Gör. Gülender SEVGİ, Aksaray Üniversitesi

Dil Editörü (Arapça)

Dr. Mehmet Emin GÜZEL, Aksaray Üniversitesi

İstatistik Editörü 

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Mizanpaj Editörü 

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Dizin Editörü

Arş. Gör. Abdullah ACUN, Aksaray Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer KARA, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ali KAYA, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Necattin HANAY, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFCİ, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Şuayip KARATAŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Sami YILDIZ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARMIŞ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Anas Ghazi ENAYAH, el-Cevf Üniversitesi, Suudi Arabistan

Dr. Dorota BAZUŃ, Zielona Góra Üniversitesi, Polonya

Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah HARMANCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adil YAVUZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ÖGE, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Asım YAPICI, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ernest WOLF-GAZO, Kahire Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İshak ÖZGEL, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail HAKKI SEZER, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DAĞ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TÜRKERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa BARDAKCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit AVCI, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhit AYENGİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. W. M Nor Wan DAUD, Malezya Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ÖGE, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk SANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan UÇAR, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Macide ÖMER, Ürdün Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KARABACAK, Selçuk Üniversites

Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Sümeyra BİLECİK, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi İsa ATICI, Aksaray Üniversitesi