e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
Dergi İletişimi

Temel İletişim

Yrd. Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFÇİ
Editör
Aksaraya Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
E-posta: mutefekkirdergisi@gmail.com

Destek İletişim

Arş. Gör. Osman Durmaz
E-posta: osmandurmaz@aksaray.edu.tr