e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
Dergi İletişimi

Temel İletişim

Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin VAROL
Editör
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
E-posta: mutefekkirdergisi@aksaray.edu.tr

Destek İletişim

Arş. Gör. Osman Durmaz
E-posta: osmandurmaz@aksaray.edu.tr