e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#38 Öz

Evrim ve Hür İrade: Darvinci Doğadışılığın Savunması

Nuri ÇİÇEK

Öz


Otonominin Doğal Seleksiyonu adlı son kitabında, Bruce Waller, "Doğal Oto-nomi" olarak adlandırdığı bir görüşü savunmaktadır. Bu görüş, insanoğlunun, insan-olmayan hayvanlarla paylaştığı, alternatif davranışları keşfetme kabiliye-ti olan, fakat ahlaki sorumluluğu desteklemeyen bir otonomiye sahip olduğu düşüncesini içerir. Yazar aynı zamanda bu doğal otonominin, sivil girişimin etik prensip tarafından desteklenebileceğini ortaya atmaktadır. Bence sivil gi-rişimin etik prensip tarafından desteklenmesi için, Waller'ın otonominin ya öz-gürlükçü teoriye ya da uyumcu teoriye ihtiyaç duyduğu görüşü tartışılabilir. Bu-na göre, değerlendirmeyi daha da ileri götürerek, Waller'ın aksine, özgürlükçü görüşün hem Darvinizm'le uyumlu olduğunu hem de nasıl otonom davranışla-rın bunları gerçekleştiren faile ait olmasının mantıklılığı tartıştım. Böylece, öz-gürlükçü konumun Darvinciler için canlı bir konum olduğu sonucuna vardım. Fakat eğer doğacılık, çoğunlukla karşılaştığımız şekliyle, evrenin deterministik bakış açısını içerisinde barındırdığı şeklinde ele alınırsa (en azından kuantum-dışı seviyede), makalem "Darvinci doğa-dışılığın" savunmasında yer edinmekte zorlanacaktır.

Anahtar Kelimeler


Hür irade, özgürlükçülük, determinizm, doğacılık, evrim, Darvinizm, Bruce Waller, Roderick Chisholm

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.