e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#283 Öz 166

Günümüz Tefsir Problemleri

Mehmet KAYA

Öz


Her ilim dalı gibi tefsir ilminin de problemleri bulunmaktadır. Bunların başında da Kur’an yorumlama metodolojisine ilişkin olanlar gelmektedir. Türkiye’de yaklaşık otuz yıl önce bu problemler dile getirilmeye başlanmış, konuya ilişkin çeşitli bildiri, makale ve kitaplar yayımlanmıştır. Tefsir problemlerine ilişkin en yeni eser ise Muhsin Demirci’nin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayımlanan Günümüz Tefsir Problemleri adlı eseridir. Bu alanda bir başka eseri daha bulunan müellifin önceki eserinden farklı olarak bu eserinde Kur’an’ı anlamaya yönelik sorunlara odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada müellifin bu eseri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler


Tefsir, Problem, Kitap, Muhsin Demirci

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Demirci, Muhsin. Tefsirde Metodolojik Sorunlar. İstanbul: İFAV Yayınları, 2012.

Karagöz, Mustafa. Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri. Ankara: Araştırma Yayınları, 2015.

Şimşek, M. Said. Günümüz Tefsir Problemleri. Konya: Kitap Dünyası, ts.

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu. Ed. Mustafa Karagöz. Ankara: Araştırma Yayınları, 2015.
DOI: https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441663

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.