e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#251 Öz

Anlam Değişimi

Abdullah HACIBEKİROĞLU, Tahsin YURTTAŞ

Öz


Dil, doğası gereği zaman içinde birçok değişime uğramıştır. 19. yüzyılda, dilbilimciler anlamda değişim olur mu sorusunu sorup bu soruya cevaplar bulmaya çalışmışlardır. Dildeki bu değişimin en görünür kısmı da doğal olarak kelimeler üzerinde olmuştur. Tarihi süreç içerisinde farklı yerlerden pekçok dilbilimci anlam değişimine sebep olan bazı etkenleri tespit edip bunları bilimsel olarak temellendirmeye ve mantıksal kurallar şeklinde sınıflandırmaya çalışmıştır. Kelimelerde meydana gelen değişimler farklı nedenlere bağlı olmaktadır. Bu çeviride yazar, kelimelerin zaman içerisindeki değişimlerinin sebeplerine (yeni icat ve ihtiyaçların ortaya çıkması, toplumsal ve kültürel gelişim, psikolojik ve duygusal durumlar, mecazî değişim, yaratıcılık) ve bu değişimin hangi yollarla olduğuna (anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam kayması, mübalağa) değinmiştir.


Anahtar Kelimeler


Anlambilim, Anlam Değişimi, Anlam Aktarması, Mecaz, Kelime

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Prof. Dr. Yakup Civelek

Yrd. Doç. Dr. M. Mücahit Asutay

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Kılay Araz

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.