Ahlak Felsefesinin Krizi: Neden Bu Kadar Belirsiz Olan Etik Temeller Aranır?

Main Article Content

Alasdair Macintyre
Duke University, Durham, Amerika

Cemzade Kader
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130268
Atıf: Macintyre, Alasdair. "Ahlak Felsefesinin Krizi: Neden Bu Kadar Belirsiz Olan Etik Temeller Aranır?". çev. Cemzade Kader. Mütefekkir 2/4 (2015), 411-424. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130268

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details