e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Çeviri

Değer ve Varoluş Value and Existence

Arş. Gör. Nuri ÇİÇEK Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı 0000-0002-7565-475X

DOI:

10.30523/

Nasıl Atıf Yapılır

Çiçek, Nuri . "Değer ve Varoluş". . Mütefekkir 10/20 (2023), 587-604. https://doi.org/10.30523/

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Değer hakkındaki incelemelerde değerin ontolojisine yönelik çalışmaların başta geldiği görülmektedir. Bunun yanında değerin varoluş koşullarına göre kime ve neye göre değerlendirildiğinden hareketle değerlendirme ve değer yargısının mahiyeti problemleri de değer üzerine tartışılan konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerin ontolojik ve epistemolojik statüsü üzerine yapılan bu tartışmalar kimi zaman değerin tanımlanamaz olduğunu ileri süren düşüncelerle, kimi zaman da değeri belirli bir amaç ve faydaya bağlayan görüşlerle ele alınmaktadır. Değerin birden fazla alanla ilişkili olması birbirinden farklı disiplinlerin yol açtığı tanımlama güçlüklerini de beraberinde getirmektedir. “Değerlidir”, “değerdir” ya da “bir değeri vardır” gibi yapılan her tanımlama değer ile ilgili belli bir kullanımı ortaya koymaktadır. Bu çalışma değer kavramında yer aldığı düşünülen kargaşadan kaynaklı öznel ve nesnel değerler üzerine bir tartışma yürütmektedir. Değer teriminden kaynaklanan karmaşanın kaynağında değer yargısının sözel formlarının geldiği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışma, söz konusu sözel formların kullanım örnekleri üzerinden değer felsefesi açısından önemli öneriler içermektedir.

In the studies on value, it is seen that studies on the ontology of value come at the forefront. In addition to this, the problems of evaluation and the nature of value judgment, based on who and according to what value is measured as per the conditions of its existence, also emerge as issues discussed on value. These discussions on the ontological and epistemological status of value are sometimes addressed with the ideas that value is undefinable, and sometimes with views that link value to a specific purpose and benefit. The fact that value is related to more than one field brings along the difficulties of definition caused by different disciplines. Each statement such as “it is valuable”, “it is a value” or “it has a value” reveals a certain use of value. This study discusses subjective and objective values arising from the confusion in the concept of value. It is thought that the verbal forms of value judgement are the source of the confusion arising from the term value. In this context, the study contains important suggestions in terms of the philosophy of value through examples of the use of these verbal forms.

Anahtar Kelimeler:

Değer Felsefesi, Varoluş, Öznel Değer, Nesnel Değer, Değerlendirme
Philosophy of Value, Existence, Subjective Value, Objective Value, Evaluation

Referanslar

 • Croce, Benedetto. “Über die sogenannten Werturteile”, Logos 1 (1911), 71-82.
 • Dewey, John. “The Problem of Values”. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 10/10 (1913), 268-269
 • Fisher, Donald W. “The Problem of Value Judgment”. The Philocophical Rewiev 22/6 (1913), 623-638.
 • Hartmann, Eduard von. System der Philosophie im Grundriss: Grundriss der Axiologie. Bad Sachsa: Hermann Haacke, 1908.
 • Lüdemann, Hermann. Das Erkennen und die Werturteile. Leibzig: Heinsius, 1910.
 • Meinong, Alexius. “Für die Psycologie und gegen den Psycologismus in der allgemeinen Werttheorie”. Logos 3 (1912), 1-14
 • Perry, Ralph Barton. “The Definition of Value”. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 11/5 (1914), 141-162.
 • Rickert, Heinrich. “Zwei wege der Erkentnisstheorie”. Kantstudien 14/1-3 (1909), 169-228.
 • Sheldon, William H. “An Empirical Definition of Value”. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 11/5 (1914), 113-124.
 • Somlo, Felix. “Das Wertproblem”. Zeitschrift für Philosophie und Philosophiche Kritik 145 (1912), 129-158.
 • Somlo, Felix. “Das Wertproblem”. Zeitschrift für Philosophie und Philosophiche Kritik 146 (1912), 64-100.

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.