e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Tanrı Sizi İzliyor: Tanrı’yla İlgili Kavram Çağrışımları Anonim Bir Ekonomik Oyunda Sosyal Davranışı Artırıyor God Is Watching: Priming God Consepts Increases Prosocial Behavior in an Anonymous Economic Game

Main Article Content

Osman Zahid ÇİFÇİ
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.1130991

Nasıl Atıf Yapılır?

Çi̇Fçi̇, Osman Zahid . "Tanrı Sizi İzliyor: Tanrı’yla İlgili Kavram Çağrışımları Anonim Bir Ekonomik Oyunda Sosyal Davranışı Artırıyor". . Mütefekkir 9/17 (2022), 247-262. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1130991

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu yazıda, anonim diktatör oyununda[1] dinin toplum yanlısı davranışları artırıp artırmadığını belirlemek için tasarlanmış iki deney sunmaktayız. Nötr veya hiçbir kavramın olmadığı durumların aksine Tanrı kavramının dolaylı olarak dahil edildiği durumlarda denekler tanımadıkları yabancı kişilere karşı daha fazla cömert olmaktadır. Gözlemlenen bu etki en az seküler ahlâkî kurumlarla bağlantılı düşüncelerin ön plana çıktığı zamanki kadar güçlüdür. Kendi kendine kabul edilmiş dindarlık, toplum yanlısı davranışlarla bağlantılı görünmemiştir. Bu yazıda, dinî uyarıcıların cömertlik üzerinde ideomotor etkisi olduğuna veya doğaüstü gözlemcilerin varlığı fikrini harekete geçirdiğine odaklanarak bu etkinin altında yatan farklı olası mekanizmaları tartışacağız. Daha sonra ise dini eski büyük toplumların ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir unsur olarak kabul eden fikirlerin sonuçlarını ele alacağız.


[1]     Oyun teorisi içerisinde yer alan Ültimatom Oyunu’nun türevlerinden birisidir. Diktatör oyunu deneyleri yapılırken deneklerden birisi “diktatör” olarak seçilerek bir miktar para ona verilir. Paranın isterse diktatör tarafından diğer oyuncu veya oyunculara verilebileceği söylenir. Paranın nasıl dağıtılacağına karar verme yetkisi diktatör olarak seçilen kişiye aittir (Çevirenin Notu).

We present two studies aimed at resolving experimentally whether religion increases prosocial behavior in the anonymous dictator game. Subjects allocate more money to anonymous strangers when God concepts were implicitly activated than when neutral or no concepts were activated. This effect was at least as large as that obtained when concepts associated with secular moral institutions were primed. A trait measure of self-reported religiosity did not seem to be associated with prosocial behavior. We discuss different possible mechanisms that may underlie this effect, focusing on the hypotheses that the religious prime had an ideomotor effect on generosity or that it activated a felt presence of supernatural watchers. We then discuss implications for theories positing religion as a facilitator of the emergence of early largescale societies of cooperators.

Anahtar Kelimeler:

Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Oyun Teorisi, Tanrı, Din-Davranış İlişkisi
Philosophy of Religion, Psychology of Religion, Gamet Theory, God, Religion-Behavior Relationship

Makale Detayları

Kaynakça

 • Allport, Gordon W. - Ross, J. Michael. “Personal Religious Orientation and Prejudice.” Journal of Personality and Social Psychology 5/4 (1967), 432-443. https://doi.org/10.1037/h0021212
 • Atran, S. In gods we trust: The evolutionary landscape of religion. ed. null, 2002.
 • Atran, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. USA: Oxford University Press, 2002.
 • Atran, Scott - Norenzayan, Ara. “Religion’s Evolutionary Landscape: Counterintuition, Commitment, Compassion, Communion”. The Behavioral and Brain Sciences 27/6 (Aralık 2004), 713-730; discussion 730-770. https://doi.org/10.1017/s0140525x04000172
 • Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. New York, 1984.
 • Bargh, John A. vd. “Automaticity of Social Behavior: Direct Effects of Trait Construct and Stereotype Activation on Action.” Journal of Personality and Social Psychology 71/2 (1996), 230-244. https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.2.230
 • Bargh, John A. - Chartrand, Tanya L. “The Unbearable Automaticity of Being.” American Psychologist 54/7 (1999), 462-479. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.462
 • Bateson, Melissa vd. “Cues of Being Watched Enhance Cooperation in a Real-World Setting”. Biology Letters 2/3 (22 Eylül 2006), 412-414. https://doi.org/10.1098/rsbl.2006.0509
 • Batson, C. Daniel. Religion And The Individual: A Social-Psychological Perspective. New York, 1993.
 • Batson, C. Daniel vd. “Religious Prosocial Motivation: Is It Altruistic or Egoistic?” Journal of Personality and Social Psychology 57/5 (1989), 873-884. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.5.873
 • Bering, J. M. “On Reading Symbolic Random Events: Children’s Causal Reasoning About Unexpected Occurrences.” Atlanta, 2003.
 • Bering, Jesse M. vd. “Reasoning About Dead Agents Reveals Possible Adaptive Trends”. Human Nature 16/4 (01 Aralık 2005), 360-381. https://doi.org/10.1007/s12110-005-1015-2
 • Bering, Jesse M. “The Folk Psychology of Souls”. The Behavioral and Brain Sciences 29/5 (Ekim 2006), 453-462; discussion 462-498. https://doi.org/10.1017/S0140525X06009101
 • Boyer, Pascal. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic books, 2001.
 • Cohen, A. B. - Rozin, P. “Religion and the Morality of Mentality”. Journal of Personality and Social Psychology 81/4 (Ekim 2001), 697-710.
 • Dennett, Daniel C. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. New York, NY: Viking, 2006.
 • Eisenberg, Nancy - Miller, Paul A. “The Relation of Empathy to Prosocial and Related Behaviors.” Psychological Bulletin 101/1 (1987), 91-119. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91
 • Fazio, Russell H. - Olson, Michael A. “Implicit Measures in Social Cognition. Research: Their Meaning and Use”. Annual Review of Psychology 54/ (2003), 297-327. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145225
 • Gintis, Herbert vd. “Explaining Altruistic Behavior in Humans”. Evolution and Human Behavior 24/3 (01 Mayıs 2003), 153-172. https://doi.org/10.1016/S1090-5138(02)00157-5
 • Haley, Kevin J. - Fessler, Daniel M.T. “Nobody’s Watching?: Subtle Cues Affect Generosity in an Anonymous Economic Game”. Evolution and Human Behavior 26/3 (01 Mayıs 2005), 245-256. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2005.01.002
 • Hamilton, W.D. “The Genetical Evolution of Social Behaviour. I”. Journal of Theoretical Biology 7/1 (01 Temmuz 1964), 1-16. https://doi.org/10.1016/0022-5193(64)90038-4
 • Henrich, Joseph vd. “‘Economic Man’ in Cross-Cultural Perspective: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies”. Behavioral and Brain Sciences 28/6 (2005), 795-815. https://doi.org/10.1017/S0140525X05000142
 • Hoffman, Elizabeth vd. “Preferences, Property Rights, and Anonymity in Bargaining Games”. Games and Economic Behavior 7/3 (01 Kasım 1994), 346-380. https://doi.org/10.1006/game.1994.1056
 • Irons, William. “How Did Morality Evolve?” Zygon® 26/1 (01 Mart 1991), 49-89. https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.1991.tb00803.x
 • Jacques, Cauvin. Birth Gods and Origins Agriculture (New Studies in Archaeology) [Paperback] Cauvin, Jacques. Cambridge, 1999.
 • Kelemen, Deborah. “Are Children ‘Intuitive Theists’?: Reasoning About Purpose and Design in Nature”. Psychological Science 15/5 (01 Mayıs 2004), 295-301. https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2004.00672.x
 • Norenzayan, Ara - Hansen, Ian G. “Belief in Supernatural Agents in the Face of Death”. Personality and Social Psychology Bulletin 32/2 (01 Şubat 2006), 174-187. https://doi.org/10.1177/0146167205280251
 • Rousseau, Jean-Jacques - Tozer, Henry J. The Social Contract, or, Principles of Political Right. London: Penguin Books, 1968.
 • Schaller, Mark - Cialdini, Robert B. “Happiness, Sadness, and Helping: A Motivational Integration.” Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior, Vol. 2. 265-296. New York, NY, US: The Guilford Press, 1990.
 • Shariff, Azim F. - Norenzayan, Ara. “God Is Watching You: Priming God Concepts Increases Prosocial Behavior in an Anonymous Economic Game”. Psychological Science 18/9 (Eylül 2007), 803-809. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01983.x
 • Shariff, Azim F. - Norenzayan, Ara. The Effect of Religious Priming on Affect and Attitudes. Unpublished Raw Data (2006).
 • Sosis, R. - Ruffle, Bradley J. “Ideology, Religion, and the Evolution of Cooperation: Field Experiments on Israeli Kibbutzim”. 23/89-117. Research in Economic Anthropology, 2004. https://doi.org/10.1016/S0190-1281(04)23004-9
 • Sosis, Richard - Alcorta, Candace. “Signaling, Solidarity, and the Sacred: The Evolution of Religious Behavior”. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 12/6 (01 Ocak 2003), 264-274. https://doi.org/10.1002/evan.10120
 • Srull, Thomas K. - Wyer, Robert S. “The Role of Category Accessibility in the Interpretation of Information About Persons: Some Determinants and Implications.” Journal of Personality and Social Psychology 37/10 (1979), 1660-1672. https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.10.1660
 • Trivers, Robert L. “The Evolution of Reciprocal Altruism”. The Quarterly Review of Biology 46/1 (01 Mart 1971), 35-57. https://doi.org/10.1086/406755
 • Voltaire. The Portable Voltaire. çev. Ben Ray Redman. New York: Penguin Books, 1977.
 • Watson, D. vd. “Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The Panas Scales”. Journal of Personality and Social Psychology 54/6 (Haziran 1988), 1063-1070. https://doi.org/10.1037//0022-3514.54.6.1063
 • Wilson, David. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1st edition, 2002.
 • Yalçıntaş, Murat. “Ekonomik Karar Almada Adalet ve Oyun Teorisi”. Maliye ve Finans Yazıları 1/103 (30 Nisan 2015), 247-273. https://doi.org/10.33203/mfy.307968

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.