Kalvin’in Enstitüleri’nde Negatif Tecrübe ve Bunun Sistematik Sonuçları

Main Article Content

William A. Wright
Eureka College, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri

Mahmut Toptaş
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Bilimleri Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.584418
Atıf: Wright, William A. - Toptaş, Mahmut. "Kalvin’in Enstitüleri’nde Negatif Tecrübe ve Bunun Sistematik Sonuçları". Mütefekkir 6/11 (2019): 255-276. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.584418.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu makalede John Calvin’in en önemli eseri olan Hristiyan Dininin Enstitüleri temel alınarak Calvin’in teolojisinde negatif tecrübenin yeri ve buna verdiği cevaplar çerçevesinde teolojisinin sisteminde meydana gelen değişimler ele alınmaya çalışılmıştır. İnsanların hayatları süresince yaşadıkları negatif tecrübelerin imanları üzerindeki etkisi ve imanın çeşitleri üzerine de değinilmiş olup, işaret edilen her nokta Calvin’in Enstitüler kitabından alıntılarla desteklenmiş ve ciddi soru işaretleri oluşturmuştur. Sonuç olarak Calvin’in aynı sorunlara hayatının farklı dönemlerinde ya da kitabının farklı bölümlerinde birbiriyle çelişir gibi görünen açıklamalar yaptığı görülmüştür. Negatif tecrübenin teslis inancı ve üçlemedeki kişilerin görevleriyle ilgili bazı çelişkili açıklamalara sebebiyet verdiği de tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Calvin, Tecrübe, Negatif Tecrübe, Enstitüler, İman

Article Details

Kaynakça

 • Armstrong, Brian. “Duplex cognitio Dei; Or, The Problem and Relation of Structure, Form and Purpose in Calvin’s Theology”. Probing the Reformed Tradition: Historical Studies in Honor of Edward A. Dowey, Jr.. Ed. Elsie Anne McKee - Brian Armstrong. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1989.
 • Balke, Willem. “Revelation and Experience in Calvin’s Theology”. Toward the Future of Reformed Theology: Tasks, Topics, Traditions. Ed. David Willis -Michael Welker. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999.
 • Balke, Willem. “The Word of God and Experientia According to Calvin”. Calvinus Ecclesiae Doctor. Kampen: Kok, 1979.
 • Battles, Ford Lewis. “Calculus fidei”, Calvinus ecclesiae doctor. Ed. Wilhelm H. Neuser. Kampen: Kok, 1980.
 • Bauke, Hermann. Die Probleme der Theologie Calvins. Leipzig: Hinrichs, 1922.
 • Bowsma, William J.. “Calvinism as Theologia Rhetorica”. Articles on Calvin and Calvinism: The Organizational Structure of Calvin’s Theology. Ed. Richard Gamble. 7. Cilt. New York: Garland, 1992.
 • Calvin, John. Concerning the Eternal Predestination of God, Trc. J. K. S. Reid. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1961.
 • Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. John T. McNeill. Trc. Ford Lewis Battles. Library of Christian Classics. Philadelphia: Westminster, 1960).
 • Dowey, E. A.. The Knowledge of God in Calvin’s Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
 • Engel, Mary Potter. John Calvin’s Perspectival Anthropology. Atlanta: Scholars Press, 1988.
 • Gerrish, Brian. “To the Unknown God: Luther and Calvin on the Hiddenness of God”. The Old Protestantism and the New: Essays on the Reformation Heritage. Chicago: University of Chicago, 1982.
 • Higman, Francis. “Calvin et l’expe´rience”. Expe´rience, coutume, tradition au temps de la Renaissance. Ed. M. T. Jones-Davies. Paris: Editions Klincksieck, 1992.
 • Jones, Serene. Calvin and the Rhetoric of Piety. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1995.
 • Kroon, Marijn de. The Honour of God and Human Salvation. Trc. John Vriend - Lyle D. Bierma. Edinburgh: Clark, 2001.
 • Krusche, Werner. Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957.
 • McDonnell, Kilian. John Calvin, the Church, and the Eucharist. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967.
 • Milner Jr., Benjamin Charles. Calvin’s Doctrine of the Church. Leiden: Brill, 1970.
 • Moltmann, Jurgen. Pradestination und Perseveranz: Geschichte und Bedeutung der Reformierten Lehre “de Perseverantia Sanctorum”. Neukirchen: Neukirchener, 1961.
 • Muller, Richard. The Unaccommodated Calvin. New York: Oxford University Press, 2000.
 • Niesel, Wilhelm. The Theology of John Calvin. Trc. Harold Knight. Philadelphia: Westminster, 1956.
 • Parker, T. H. L.. Calvin: An Introduction to His Thought. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1995.
 • Partee, Charles. “Calvin and Experience”. Scottish Journal of Theology 26 (1973): 169-181.
 • Partee, Charles. “Calvin’s Central Dogma Again”. Articles on Calvin and Calvinism: The Organizational Structure of Calvin’s Theology. Ed. Richard Gamble. 7. Cilt. New York: Garland, 1992.
 • Pitkin, Barbara. What Pure Eyes Could See: Calvin’s Doctrine of Faith in It s Exegetical Context. New York: Oxford University Press, 1999.
 • Ricoeur, Paul. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Ft. Worth, TX: TCU Press, 1976.
 • Schreiner, Susan. Where Shall Wisdom Be Found? Calvin’s Exegesis of Job from Medieval and Modern Perspectives. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
 • Stuerman, Walter E.. A Critical Study of Calvin’s Concept of Faith. Ann Arbor, MI: Edwards Brothers,1952.
 • Willis, E. David. “The Influence of Laelius Socinus on Calvin’s Doctrines of the Merits of Christ and the Assurance of Faith”. Italian Reformation Studies in Honor of Laelius Socinus. Ed. John A. Tedeschi. Florence: le Monnier, 1965.
 • Zachman, Randall. “Crying to God on the Brink of Despair: The Assurance of Faith Revisited”. Calvinus Praeceptor Ecclesiae: Papers of the International Congress of Calvin Research. Ed. Herman J. Selderhuis. Geneva: Librarie Droz, 2004.
 • Zachman, Randall. The Assurance of Faith: Conscience in the Theology of Martin Luther and John Calvin. Minneapolis: Fortress, 1993.