Qur’an Schools in the Malay Peninsula: A Traditional Education Template Between Change and Continuity

ss

Main Article Content

Mehmet ÖZAY

Öz

This study examines the Qur’an schools in Malay Peninsula during the British colonial rule. It investigates how these educational institutions were perceived by the colonial rule and analyse the process of their transformation over the decades. It is also crucial to clarify the concept of Qur’an schools within the juncture of overall Islamic education centers operated not only in Malaya but also in the Archipelago, which were functional enough in the dissemination of traditional religious knowledge and values to the new generations. The colonial rule delivered new educational initiatives such as the Malay vernacular schools by implementing various policies on the basis of a Euro-centric approach in the latter period of colonial rule. The colonial rule integrated Qur’an classes emulating partially the practice of Qur’an schools into newly established Malay vernacular schools in order to attract the interests of the Malay parents in an effort to convince them to send their children to these institutions. Although Malay families got used to these new education initiatives and register their children at these institutions, it is asserted that the secular-based vernacular schools are deemed to have caused degradation in the socio-cultural and religious structure of traditional Malay Muslim societies. In this context, this new education system is a subject matter to be studied and analyzed as a phenonemon of change in social structure. It is also worth observing the reactions of the Malay Muslim communuities during this process towards the new educational establishment. The analytical narratives of this study rely on sources produced during the colonial period and other related sources of contemporary literature.

Article Details

Bölüm
Araştırma
Yazar Biyografisi

Mehmet ÖZAY, İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

1969 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitenin ‘Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde, Dr. Tayfun Amman danışmanlığında “Anthony Giddens ve Sosyolojisi” adlı yüksek lisans tezini 2000 yılında ve ardından, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Din Sosyolojisi bölümünde Prof. Dr. Ali Köse danışmanlığında “Günümüz Sosyolojisinde Sekülerleşme-Modernleşme-Din İlişkileri” başlıklı doktora tezini 2006 yılında tamamladı. Özay, akademi hayatını İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam ettirmektedir. On yılı aşkın bir süredir Açe-Endonezya ve Malezya’da yaşayan Özay, 2007-2010 yılları arasında Açe’deki devlet ve özel üniversitelerinde dersler verdi. 2010-2013 yılları arasında Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. Makalelerini uluslararası konferanslarda bildiri olarak sunan Özay’ın bazı çalışmaları ise çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Özay’ın kaleme aldığı telif eserler şunlardır: Sekülerleşme ve Din (İz Yayınları, 2007); Açe Kitabı (Fide Yayınları, 2006); Açe: Güneydoğu Asya’da Bir İslam Beldesi (müstear isimle; İlke-İHH Yayınları, 2006, 2009), Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikâyesi (Okur Yayınları, 2013), Açe Seyahat Notları (Bandar Publishing, 2013), Kesultanan Aceh dan Turki: Antara Fakta dan Legenda (2013). Selamet Haşim, Çağa İz Bırakan Önderler, İstanbul: İlke Yayıncılık, 2017); Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam öncesi dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar Açe tarihi, (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, 2018). 2005 yılından bu yana bazı medya organlarında analiz haber başta olmak üzere gezi, kültür sanat vb. alanlarda yazılar kaleme almaktadır.