Is “Islamic Fundamentalism” Possible?

Main Article Content

Neşet Toku
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Felsefe Bölümü

DOI:

10.30523/mutefekkir.130260
Atıf: Toku, Neşet. "Is “Islamic Fundamentalism” Possible?". Mütefekkir 2/4 (2015), 265-274. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130260

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Fundamentalizm, Hıristiyan teolojisine ait “bin yıl” inanışının ABD’de 19. Yüzyıl sonlarında yaygınlaşmasıyla birlikte gelişen dini, Protestan hareketidir. Günümüzde fundamentalizm ifadesi, Batılı ve Batı yanlısı medya organlarında, bazen gizli bazen de açık çirkin, hoşgörüsüz, şiddet yanlısı ve fanatiklikle eş anlamlı olarak İslam’ı anlatmak için kullanılmaktadır. O kadar ki bir Müslümanın Müslüman olduğunu kabul etmesi fundamentalist diye nitelendirilme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu yazıda biz, tarihsel ve kültürel arka planına bakmak kaydıyla Batılı bir fenomen olan fundamentalizm ile İslam arasında bir münasebetin kurulup kurulamayacağını irdeleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler:

Fundamentalizm, Hristiyanlık, İslam, Fanatizm, Radikalizm

Article Details

Kaynakça

 • Akbar, S. Ahmed, Post-Modernizm ve İslam, tr, O. Ç. Deniztekin. İstanbul. Cep-Düşün, 1995.
 • Alan Macfarlane, Kapitalizm Kültürü, tr. R. H. Kır, İstanbul, Ayrıntı Yay. , 1993.
 • Alain Touraine. Modernliğin Eleştirisi, tr. , Hülya Tufan, İstanbul, Y. K. Y. , 1995. .
 • Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, tr. E. Kuşdil, İstanbul, Ayrıntı Yay. , 1994,
 • Encyclopedia Ana Britanica, V. 4. - 9. -18, Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopedia Britannica, 2008.
 • Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, tr. B. E. Behar – G. G. Özdoğan, İstanbul, İnsan Yay. , 1992.
 • Gilles Kepel, Tanrı’nın İntikamı, tr. S. Kırmız, İstanbul, İletişim Yay. , 1992.
 • Madan Sarup. Post-Yapısalcılık ve Post-Modernite. tr. ,A. B. Güçlü, Ankara, Ark Yay. , 1995.
 • Oliver Roy, Siyasal İslamın İflası, tr. C. Akalın, İstanbul, Metis Yay. , 1994.
 • Samir Amin, Avrupa Merkezcilik, tr. M. Sert, İstanbul, Ayrıntı Yay. , 1993.
 • The Holly Quran.