Türk Dizileri Üzerine Kültürel ve İdeolojik Bir Değerlendirme: “Made in Turkey”

Main Article Content

Ekmel Geçer
Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

DOI:

10.30523/mutefekkir.130246
Atıf: Geçer, Ekmel. "Türk Dizileri Üzerine Kültürel ve İdeolojik Bir Değerlendirme: “Made in Turkey”". Mütefekkir 2/3 (2015), 13-23. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130246

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu makale; Türk televizyonlarında son yıllarda artış gösteren ve aynı zamanda kültürel bir dönüşüme neden olduğu iddia edilen “Türk yapımı” (made in Turkey) dizilerin etrafında dönenen tartışmalara değinerek küresel ve yerel ölçekte oluşturduğu “popüler kültür” etkileşimini, bu etkileşim sürecini şekillendiren kültürel vurguları, ulusal ve uluslararası bir literatür taraması eşliğinde vermeyi hedeflemektedir. İdeolojik karşı çıkışlar, modernite, geleneksellik, popüler kültür, film çalışmalarındaki gelişmeler ve sosyal kimliklerin, dinin, milliyetçiliğin ve toplumsal cinsiyetçiliğin yeniden inşa edildiği medya temsilleri bu makaledeki temel öğelerdendir. Öte yandan, bu kültürel yapımların orijinleri, ekran dışındaki (yazılı basın, kamusal alan, akademik çalışmalar) temsilleri ve bu dizilere yöneltilen bilimsel ve toplumsal tepkilere de bu çalışmada değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Diziler, Televizyon, Kültür, Medya Üretimi, Eğlence Endüstrisi, İzleyici

Article Details

Kaynakça

 • Aksop, Gülseren Adaklı. “Televizyon Türlerinde Dönüşüm”, Yıllık 99, Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2001, ss. 229-253.
 • Atak, Ümmühan. “Çocukların TV’den öğrendiği Ahlak”, Gerçek Hayat Dergisi, Sayı.326, (19.01.2007), ss. 18-19.
 • Atay, Tayfun. Jurnal Programı, A Haber, 25.10.2012.
 • Babahan, Ergun. “Anneliğe Hakaret”, Sabah Gazetesi, 28.11.2006.
 • Brown, Mary Ellen (1994). Soap Opera and Women´S Talk: The Pleasure of Resistance, London: Sage.
 • Budak, Selçuk (2003). Psikoloji Sözlüğü, 1. Basım, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Burton, Graeme (2000). Talking Television : An İntroduction to the Study of Television, London: Arnold Publishers,
 • Bülbül, Yusuf. “Bu Yıl Herkesin Dizisi Oldu”, Zaman Gazetesi, 31.12.2003.
 • Çelenk, Sevilay (2005). Televizyon Temsil Kültür: 90’lı Yıllarda Sosyokültürel İklim ve Televizyon İçerikleri, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Çelenk. Sevilay ve Timisi, Nilüfer (2000). “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, Nur Betül Çelik, (drl.), Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı.
 • Çetin, Emre (2015). The Paramilitary Hero on Turkish Television: A Case Study on Valley of the Wolves, Newcastle: Cambridge Scholars.
 • Eickelman, D. F. ve Anderson, J. W. (2003). New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. USA: Indiana University Press.
 • Geraght, Christine. “Women’s Fiction Still? The Study of Soap Opera in Television Studies”, Critical Studies in Television, 2006, Sayı:1, ss. 129-141.
 • Gür, Mehtap Yılmaz. “Kurtlar Vadisi”, Zaman Gazetesi, 01.05.2004.
 • Hobson, Drothy (2002). Soap Opera, Cambridge: Polity Press.
 • İçel, Bahadır (2011). Hayatımızı Değiştiren Unutulmaz Diziler, İstanbul: Başlık Yayın.
 • Kraidy, Marwan (2010). Reality Television and Arab Politics: Contention in Public Life, New York.
 • Lambertz, Kathrın ve Hebrok. Melanıe “Women’s Language in Soap Operas: Comparing Features of Female Speech in Australia and Germany”, Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2011, ss. 39 – 54.
 • Liccardo, Lynn (2011). “The Ironic and Convulated Relationship between Daytime and Primetime Soap Operas”, The Survival of Soap Opera: Transformations for a New Media Era, Sam Ford, Abigail De Kosnik, C. Lee Harrington (drl.), US: University of Missisipi.
 • Maraşlı, Ahmet. “Toplum Cinnet Geçiriyor”, Gerçek Hayat Dergisi, Sayı.326, (19.01.2007), s.19.
 • Mathieu Rousselin. “Turkish Soap Power: International Perspectives and Domestic Paradoxes”, Euxeinos, 2013, Volume: 10, pp. 16-22.
 • Mutlu, Erol (1992). Televizyonu Anlamak, Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Mutlu, Erol (1999). Televizyon ve Toplum, Ankar: TRT.
 • Rohd, David (2013). Beyond War: Reimagining America’s Role and Ambitions in a New Middle East, New York: Penguin.
 • Shah, Pragati (2008). Influence of Soap Operas on Nepalese Women’s Identity Formation: A Qualitative Study, Hanover: Hanover College.
 • Singhal, Arvind ve Rogers, Everett M. “Television soap operas for development in India”, Gazette, Netharlands, 1988, Sayı: 41, ss. 109-126.
 • Tekin, Mustafa .“Çocuklar Duymasın ya da Bir Sitcomun Çağrıştırdıkları”, Umran Dergisi, İstanbul, 2003, Sayı: 103, ss.107-108.
 • Tellan, Bülent. “Üretim ve Tüketim Süreci Açısından Popüler Kültür ve Medya İlişkisi: Kurtlar Vadisi Örneği”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Kasım 2004, Yıl: 5, Sayı: 57, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi57/tellan-kurt.htm.
 • Thussu, Daya Kishan (2013). Communicating India’s Soft Power: Buddha to Bollywood, New York: Palgrave.
 • Tümer, Gürhan. “Televizyon İnsanı”, Gösteri Dergisi, Sayı, 15, 1982.
 • Wilson, M. J. (2011), “Preserving Soap History: What wil it Mean for the Future of Soaps?” The Survival of Soap Opera: Transformations for a New Media Era, Ford, S., Kosnik, A. D. ve Harrington, C. L. (drl.), USA: University Press of Missisipi, ss. 140-153.
 • Yerlikaya, İlhan. “Çocuk ve Gençlerin Medyadaki Zararlı Yayınlara Karşı Bilinçlendirilmesinde En Büyük Görev Aileye ve Eğitimcilere Düşmektedir”, http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/Ice rikGoster.aspx?icerik_id=3a8e7b4c-ea8c-4cbc-8dfd-074ab1992864.