e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Kitap Tanıtımı

Müteşâbih Hadislerin Yorumu, Osman Bodur Interpretation of Mutashabih Hadiths, Osman Bodur

Ali COŞKUN Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 0000-0002-6588-0147

DOI:

10.30523/

Nasıl Atıf Yapılır

Coşkun, Ali . "Müteşâbih Hadislerin Yorumu, Osman Bodur". . Mütefekkir 10/20 (2023), 611-616. https://doi.org/10.30523/

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Muhkem-Müteşâbih ayrımı ayetlerde olduğu Hz. Peygamber'in hadislerinde de karşımıza çıkmaktadır. Müteşâbih olarak nitelendirdiğimiz birden fazla manaya ihtimali bulunan rivayetler alimlerin gündemini sürekli meşgul eden bir konu olmuştur. Bu tür rivayetlerin farklı yorumlanmasında fırkaların görüşleri, muhatapların kendi anlayışları gibi pek çok etken vardır. değerlendirmesini yapacağımız kitabımız öncelikle kavram tanımlamaları ve eserleri taktim etmiştir. Daha sonra bu rivayetlere etki eden unsurları ve yaklaşımları ele almıştır.  Devamında ise müteşâbih hadisleri yorumlarken dikkat edilecek ilkeleri aktarmış ve rivayetlerin yorumuyla ilgili örnekler naklederek çalışmayı sonlandırmıştır. 

Anahtar Kelimeler:

Müteşâbih, Hadis, Te'vîl

Referanslar

  • Bodur, Osman. Müteşâbih Hadislerin Yorumu (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016).

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.