e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İngiliz Edebiyatı’nda Bir Mistik: William Blake A Mystic in English Literature: William Blake

Main Article Content

Ali Fahri Doğan
Aksaray Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

DOI:

10.30523/mutefekkir.130265

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, Ali Fahri . "İngiliz Edebiyatı’nda Bir Mistik: William Blake". . Mütefekkir 2/4 (2015), 363-375. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130265

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İnsanoğlu tarih boyunca hiçbir zaman bu fani dünya ile yetinmemiştir. Belkide cennetten yeryüzüne indirilmeden mütevellid hasret ve vuslat arzusu, hem semâvî dinlerin hem de gayri semâvî dinlerin müntesiplerinin hissettikleri duygulardır. Fânî dünyadan memnun olmayan insanların ötelere olan iştiyâkıyla başlamış olan mistisizm, tek tanrı inancına sahip dinlerde Allah aşkını gaye edinmiştir. Bu makalede Hıristiyan bir mistik olan William Blake‘in hayatına kısaca göz attıktan sonra onun mistik düşünce yapısını inceleyeceğiz. Blake‘in Mistik düşüncelerini incelerken, Tasavvuf‘ta da karşılaşabileceğimiz noktalar olacaktır. Ancak bu ortak noktaların analizi başka çalışmalara bırakılmıştır.
Human beings have never been satisfied with this ephemeral world. Perhaps, yearning and desire of rejoining −stemming from the descent from the heaven to the earth− are the emotions felt by the members of both celestial and non-celestial religions. Mysticism, having started with the zeal of people who weren‘t satisfied with this ephemeral world towards the eternal world, aimed at the love of God in the religions where there is a belief of single God. In this article, glancing at the life of a Christian mystic William Blake, we will try to shed light into his mystic thoughts. While studying Blake‘s mystic thoughts, there will be common points with Sufism. Nevertheless, analysis of these common points has been assigned to other studies.

Anahtar Kelimeler:

Mistik, Mistisizm, William Blake, Tasavvuf
Mystic, Mysticism, William Blake, Sufism

Makale Detayları

Kaynakça

 • Berger, P. ,William Blake: Poet&Mystic, İngilizceye trc. : D. H. Conner, Londra: Chapman&Hallltd. , 1914.
 • Blake, William, Poetical Works of William Blake, edt. Edwin J. Ellis,Londra: Chatto&Windus, 1906.
 • Blake, William, PoetryandProse of William Blake, edt. : Geoffrey, Keynes, Londra: NonesuchPress, 1946.
 • Blake, William, Poems of William Blake, edt. John Sampson, Londra:Chatto&Windus, 1921.
 • Ellis,Edwin J. ,The Real Blake, Londra: Chatto&Windus Yay. , 1907.
 • Gardner, Charles,William Blake: The Man, New York: E. P. DuttonCo. , Yay. , 1919.
 • Gilchrist, Alexander, the Life of William Blake, Londra: John Lanethe, BodleyHead Ltd. Yay. , 1906.
 • Langridge, Irene, William Blake: A study of His Life andArtwork,Londra: George BellandSons Yay. , 1904.
 • Selincourt, Basil De, William Blake, New York: Charles Scribner’s Sons Yay. , 1909.
 • Spurgeon, Caroline F. E. ,Mysticism in English Literature, Cambridge:Cambridge UniversityPress, 1913.
 • Swainson,William P. ,William Blake: Seer, Poet, & Artist, Londra: C. W. , Daniel Yay. , 1908.
 • Symons, Arthur, William Blake, Londra: ArchibaldConstableand, Company Ltd. Yay. , 1907.
 • Webster’sEncyclopedicUnabridged Dictionary of the English Language,New York: GramercyBooks, 1989, “Mystic” ve “Mysticism”.
 • White, Helen C. ,Mysticism of William Blake, ABD: Madison Yay. , 1927.