İngiliz Edebiyatı’nda Bir Mistik: William Blake

Main Article Content

Ali Fahri Doğan
Aksaray Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

DOI:

10.30523/mutefekkir.130265
Atıf: Doğan, Ali Fahri. "İngiliz Edebiyatı’nda Bir Mistik: William Blake". Mütefekkir 2/4 (2015), 363-375. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130265

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İnsanoğlu tarih boyunca hiçbir zaman bu fani dünya ile yetinmemiştir. Belkide cennetten yeryüzüne indirilmeden mütevellid hasret ve vuslat arzusu, hem semâvî dinlerin hem de gayri semâvî dinlerin müntesiplerinin hissettikleri duygulardır. Fânî dünyadan memnun olmayan insanların ötelere olan iştiyâkıyla başlamış olan mistisizm, tek tanrı inancına sahip dinlerde Allah aşkını gaye edinmiştir. Bu makalede Hıristiyan bir mistik olan William Blake‘in hayatına kısaca göz attıktan sonra onun mistik düşünce yapısını inceleyeceğiz. Blake‘in Mistik düşüncelerini incelerken, Tasavvuf‘ta da karşılaşabileceğimiz noktalar olacaktır. Ancak bu ortak noktaların analizi başka çalışmalara bırakılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Mistik, Mistisizm, William Blake, Tasavvuf

Article Details

Kaynakça

 • Berger, P. ,William Blake: Poet&Mystic, İngilizceye trc. : D. H. Conner, Londra: Chapman&Hallltd. , 1914.
 • Blake, William, Poetical Works of William Blake, edt. Edwin J. Ellis,Londra: Chatto&Windus, 1906.
 • Blake, William, PoetryandProse of William Blake, edt. : Geoffrey, Keynes, Londra: NonesuchPress, 1946.
 • Blake, William, Poems of William Blake, edt. John Sampson, Londra:Chatto&Windus, 1921.
 • Ellis,Edwin J. ,The Real Blake, Londra: Chatto&Windus Yay. , 1907.
 • Gardner, Charles,William Blake: The Man, New York: E. P. DuttonCo. , Yay. , 1919.
 • Gilchrist, Alexander, the Life of William Blake, Londra: John Lanethe, BodleyHead Ltd. Yay. , 1906.
 • Langridge, Irene, William Blake: A study of His Life andArtwork,Londra: George BellandSons Yay. , 1904.
 • Selincourt, Basil De, William Blake, New York: Charles Scribner’s Sons Yay. , 1909.
 • Spurgeon, Caroline F. E. ,Mysticism in English Literature, Cambridge:Cambridge UniversityPress, 1913.
 • Swainson,William P. ,William Blake: Seer, Poet, & Artist, Londra: C. W. , Daniel Yay. , 1908.
 • Symons, Arthur, William Blake, Londra: ArchibaldConstableand, Company Ltd. Yay. , 1907.
 • Webster’sEncyclopedicUnabridged Dictionary of the English Language,New York: GramercyBooks, 1989, “Mystic” ve “Mysticism”.
 • White, Helen C. ,Mysticism of William Blake, ABD: Madison Yay. , 1927.