e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Kitap Tanıtımı

Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Temel İlkeler Yeni Yöntem ve Teknikler, Nazif Yılmaz

Ünal KILIÇARSLAN Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 0000-0003-4044-5605

DOI:

10.30523/mutefekkir.1312500

Nasıl Atıf Yapılır

Kiliçarslan, Ünal . "Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Temel İlkeler Yeni Yöntem ve Teknikler, Nazif Yılmaz". . Mütefekkir 10/19 (2023), 293-299. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1312500

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu dönemden kıyamete kadar geçerli olması bakımından insanların uygulayageldikleri talim ve terbiye faaliyetlerinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle Kur’an’a inanan mümin sıfatını haiz insanların, onu bütünüyle hayatlarının merkezine koymaları gerekmektedir. Şüphesiz ki bu gerekliliğin aşamalarından biri de Kur’an-ı Kerim öğretimindeki ilke, yöntem ve tekniklerin dikkatli ve isabetli biçimde analiz edilmesi ve uygulanmasıdır. Nazif Yılmaz, Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Temel İlkeler Yeni Yöntem ve Teknikler başlığıyla telif ettiği çalışmasında, giriş bölümünde çalışmanın amaç ve kapsamını ortaya koyarken Kur’an-ı Kerim öğretiminin din eğitiminin temeli ve başlangıcı olduğunu ifade etmiştir (s. 15). Aslında bu tez, çalışmanın meydana gelmesinin temel saiki olarak kabul edilebilir. Çalışma, önsöz ve sonuç bölümleri haricinde giriş ve dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Kur’an’ın temel nitelikleri, muhtevası ve Müslümanlar için önemi üzerinde durulmuştur. Birinci bölüme geçildiğinde ise çerçevenin Kur’an öğretiminde temel ilkeler, geleneksel ve yaygın metotlar merkezinde oluştuğu görülmektedir. Yılmaz, bu bölümde temel ilkeleri sırasıyla inceledikten sonra “Sevgi temelli öğretimi esas almak” ilkesine dair hususi bir başlık tertip etmiştir. Eğitimde sevginin yerinin ve öneminin tartışılmaz olduğu gerçeğinden hareketle yazar, Allah’ın ilâhî kelâmının henüz başında “er-Rahmân” ve “er-Rahîm” sıfatlarını zikretmesinin sırlarından birinin de insanlara sevginin ve merhametin tartışmasız önemini vurgulamak olduğunu ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Kur’an-ı Kerim Öğretimi, İlke, Yöntem

Referanslar

  • Yılmaz, Nazif. Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Temel İlkeler Yeni Yöntem ve Teknikler. İstanbul: Dem Yayınları, 2022.

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.