Müslüman İdeolojiler, Kur’ân’ın İçeriği ve Türk Sünni-Alevi Diyaloğu

Main Article Content

Kemal Enz Argon
Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130247
Atıf: Argon, Kemal Enz. "Müslüman İdeolojiler, Kur’ân’ın İçeriği ve Türk Sünni-Alevi Diyaloğu". Mütefekkir 2/3 (2015), 25-39. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130247

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Müslümanlar arası Sünni-alevi diyaloğu beklentisi askıya alınmış uzun vadeli bir proje olabilir ve Türkiye’de yeni bir kavram değildir. Bu açıdan resmi ve akademik çalışmalar vardır. Aldatıcı görünen ise, Müslümanlar arası diyaloğa ve uzlaşmaya ve bunun uzun vadeli stratejileri ve tekniklerine dair ideolojilerin mevcûdiyetidir. Müslümanlar arası diyaloğa dair ideolojiler, mevcut aktivist ve akademik kaynaklarda görülebilir. Bunlara barışı ve dinlerarası diyaloğu tesis eden materyaller ve dinler arası diyalog metodolojisiyle alakalı ödünç alınabilecek diğer materyaller de dâhildir. Alevi-sünni diyaloğu olgusunda, klasik Alevî kaynaklarında bulunan Kur’ânî içeriğe stratejik bir şekilde odaklanma, hem Sünnilerin hem de alevîlerin ilgisini çekebilecek bir diyalog malzemesi için gelecek vadeden bir seçenek olabilir. Akademi, bu diyaloğu benimsemek ve ona ev sahipliği ile elde edilecek faydalardan yararlanmak konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan mevcut muhtelif örgütsel metodolojiler kullanılabilir ve akademik ürünlerden ve alevî ve sünniler arasındaki anlayıştan faydalanan ekstra mevcut metodolojilerle, yuvarlak masa toplantılarıyla ve odak gruplarıyla bu metotlar artırılabilir.

Anahtar Kelimeler:

Sünni İslam, Alevilik, Türk Müslümanlar, Müslüman İdeoloji, Barış İnşası

Article Details

Kaynakça

 • “Alevi Çalıştayıları; 1-7“ (2009-2010) Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, www.devlet.gov.tr.
 • “Alevi Çalıştayıları; Nihai Rapor“ (2010) Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, www.devlet.gov.tr.
 • “Ön Rapor: Alevi Çalıştayıları“ (2010) Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, www.devlet.gov.tr.
 • “Alevi İnanç Rehberleri Çalışma Yemeği“ (2010) Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, www.devlet.gov.tr.
 • “Basında Alevi Çalıştayı“ (2009-2010) Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, www.devlet.gov.tr.
 • “Madımak Değerlendirme Toplantısı“ (2010) Ankara, T.C. Devlet Bakanlığı, www.devlet.gov.tr.
 • Mohammed Abu-Nimer (2003) “Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice”, Gainesville, Florida, University Press of Florida.
 • Ibrahim M. Abu-Rabi’, editor (1994) Islamic Resurgence: Challenges, Directions & Future Perspectives: A Roundtable with Prof. Khurshid Ahmad, Tampa Florida, World and Islam Studies Enterprise, 1994, reprinted by Institute of Policy Studies, Islamabad, Pakistan, 1995; 1996.
 • Hamid Algar, editor and translator, (1980) “Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini,“ Berkeley, CA. Mizan Press.
 • Kemal Argon (2009) “Strategies for Interreligious and Inter-Muslim Dialogue: A Proposed Methodology, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 29, No. 3, London, Institute of Muslim Minority Affairs. Routledge/Taylor & Francis.
 • Michael Bloor, Jane Frankland, Michelle Thomas, Kate Robson, (2001, 2002 reprint) “Focus Groups in Social Research,“ London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications.
 • Muhammmad Taqi-ud-Din Hilali and Muhammad Muhsin Khan (1985) “The Noble Quran In the English Language,“ Madinah, Saudi Arabia, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an.
 • Fahmi Howeidy (1993) “Al-Islam wa al-Demugratiah“ (Islam and Democracy) Cairo: Cairo Center for Translation and Publication.
 • Forough Jahanbakhsh (2001) “Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran 1953-2000: From Bazargan to Soroush, Leiden, Netherlands, Brill Koninklijke Brill NV. Leiden.
 • Sıddık Korkmaz (2011) “Haci Bektaş Velı Öğretisinde İtikadi Unsurların Menşei,“ Türk Kültürü ve Haci Bektaş Velı Araştırma Dergisi, volume 59.
 • Najibullah Lafraie (2009) “Revolutionary Ideology and Islamic Militancy: The Iranian Revolution and Interpretations of the Qur’an,“ London and New York, I.B. Tauris and Co., Ltd.
 • Joseph D. Langford and Deana McDonagh (2003) “Focus Groups: Supporting Effective Product Development,“ London & New York, Taylor and Francis.
 • Jonathon Magonet (2003) “Talking to the Other: Jewish Interfaith Dialogue with Christians and Muslims,“ London an New York, IB Tauris.
 • Abu’l A’la Maududi (1941) “Four Basic Qur’anic Terms,“ Lahore, Pakistan, Islamic Publications.
 • Seyyed Vali Reza Nasr (1996) “Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism,“ New York, Oxford, Oxford University Press.
 • Seyyed Vali Reza Nasr (1994), “The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama’at-i Islami of Pakistan,“ Berkeley and Los Angeles California, The University of California Press.
 • Muhammad Shafiq and Mohammed Abu Nimer (2007) “Interfaith Dialogue: A Guide for Muslims,“ Herndon, Virginia, The International Institute of Islamic Thought.
 • Jane I. Smith (2007) “Muslims, Christians and the Challenge of Interfaith Dialogue“ New York, NY, Oxford University Press.
 • Tahir Uluç, (2006) “Four Gates and Forty Stations: The Stages of Spiritual Journey: Hajji Bektash Veli and His Maqalat“ edited by Kemal Argon, translated and introduced by Tahir Uluç, foreword by Thomas Mcelwain, Abo, Finland, Abo Akademis Tryckeri. This English translation by Dr. Uluç was reprinted in 2007 and made available in Turkey by Nüve Kültür Merkezı Yayınları, Istanbul. (www.nuvekultur.com)
 • Esat Coşan (1990) “Makalat Hacı Bektaş Veli,“ (Sad. Hüseyin Özbay), Ankara, Kültür Bakanlığı.1178, Klasik Türk Eserleri/10.
 • I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2010 Çorum, Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara 2011, ISBN 978-605-872-93-08.
 • “Besmele Tefsiri,: Şerh-i Besmele“ (2012) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Hamiye Duran, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Makalat Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli“(2013) Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Dr. Ali Öztürk, Anadolu Halk Klasikleri Serisi 2, Alevi-Bektaşi Dizisi 2 Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı 367,.
 • “Kitab-ı Dar, Ankara,“ (2007) Hazırlayan Prof. Dr. Osman Eğri, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Velayetname,“ (2007) Derleyeci Yrd. Doç. Dr. Hamiye Duran, Ankara, Diyanet Vakfı Yayınları.
 • “Erkanname 1,“ (2007) Hazırlayan Doğan Kaplan Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Dastan-ı İbrahim Edham, Dastan-ı Fatıma, Dastan-ı Ibrahım“ Hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Kitab-ı Cabbar Kulu,“ Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Hızırname: Alevi Bektaşi Adab ve Erkanı“ (2007) Hazırlayan Baki Yaşa Altınok, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “İlm-i Cavidan,“ (2008) Hazırlayan Doç. Dr. Osman Eğri, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Dil-Güsa,“ (2009) Hazırlayan Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Sarayname,“ (2007) Hazırlayan Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Fütüvvetname-i tarikat,“ (2011) Hazırlayan Prof. Dr. Osman Aydınlı, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.
 • “Muhammad bin Hafefiyya Cengi,“(2010) Hazırlayan Ceyhun Ünlüer, Ankara, Turkiye Diyanet Vakfı.