e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Kitap Tanıtımı

Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi, Adem İnce

Vahide Nur BAYRAK Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 0000-0002-1260-8772

DOI:

10.30523/mutefekkir.1312498

Nasıl Atıf Yapılır

Bayrak, Vahide Nur . "Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi, Adem İnce". . Mütefekkir 10/19 (2023), 287-292. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1312498

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İnsan yaratılışı itibariyle hem çevresini etkileyen hem de çevresinden etkilenen bir varlık olmuştur. İnsanın çevresinden etkilenen bir varlık olması hasebiyle içinde yaşadığı ve içerisinden geçtiği dünyanın dönemlerinden de etkilenmesi kaçınılmazdır. Nitekim küreselleşme ile dünyayı etkisi altına alan modernite insanı merkezi bir konuma taşımış fakat bu esnada da insana has özelliklerin yitimine sebep olmuştur. İncelediğimiz kitabımız da insanın bu savruluşunu ele almaktadır. Yazar kitabın ortaya çıkış serüvenini; “modernite ile şekillenmiş olan geç modern dünyanın hâlihazırdaki sorunları karşında neleri yitirdiğimizi İslâmî bir yaklaşımla yeni bir kavramsallaştırma” üzerinden ele alma çalışması olarak ifade etmektedir. Aynı şekilde incelediğimiz kitapta tını kavramının yeni bir analizi yapılarak literatüre katkı sağlanmaktadır. Ayrıca ele alınan konular açıklanırken sık sık benzetmelere yer verilmektedir. Kitabın devamında ise tını yitimine bağlı on başlık altında farklı yitimlerden söz edilmektedir. Toplamda iki yüz otuz bir sayfadan oluşan kitap açıklayıcı ve konuyu irdeleyici bir üsluba sahiptir. Nispeten kelime tahlillerine çok girilmiş olsa da okuyucuyu kitabın son sayfasına kadar sürüklemektedir. Kitabın giriş kısmında çalışmanın bel kemiğini oluşturan ‘tını’ kelimesinin analizi ile yola çıkılmaktadır. Tını kavramı, bir şeyi nevi şahsına münhasır kılan en temel saik olarak tanımlanırken aynı şekilde kelimenin sosyoloji ve psikoloji alanlarındaki tanımlamalarına da yer verilmektedir. Yazar merkezi rolde olan tını kavramının sosyolojik ve psikolojik bağlamda yapılan tanımlamalarının konunun anlaşılması bakımından sınırlı olduğunu ifade ederek bu kavrama daha geniş perspektiften bakılması gerektiğini ifade etmektedir. Kitabı diğer birçok kitaptan ayrıştıran özelliklerden birisi tını kavramına getirilen bu yeni bakış açısı ve çözüm tahlilleridir. Nitekim tını kavramının geniş bir teorik çerçeveye oturması gerektiğini ifade eden yazar buna ancak İslâmi bir perspektiften bakılarak ulaşılabileceğini ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Varoluş, Modernite, Yaşam

Referanslar

  • İnce, Adem. Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi. İstanbul: İnsan Yayıncılık, 2021.

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.