e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, İoanna Kuçuradi Human Rights: Concepts and Problems, İoanna Kucuradi

Main Article Content

Gülender SEVGİ
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.1128682

Nasıl Atıf Yapılır?

Sevgi̇, Gülender . "İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, İoanna Kuçuradi". . Mütefekkir 9/17 (2022), 263-272. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1128682

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İoanna Kuçuradi’nin İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları adıyla yayımlanmış bu eseri, 1980 yılından itibaren insan haklarıyla ilgili kaleme aldığı makalelerin ve yaptığı konferansların derlenmesiyle oluşmuştur. Bu makalelerde ve konferanslarda, insan hakları meselelerini üst bir bakış açısıyla kavramsal ve eylemsel bütünlük içinde değerlendirmeleri, insan haklarına ilişkin global olarak içinde bulunduğumuz çıkmazlara rehber olması bakımından dikkate değerdir. Kuçuradi, öncelikle insan onuru/değeri bilgisine dayandırdığı insan hakları fikrini kavramlaştırmayı; ardından insan hakları kavramı ve bu kavrama ilişkin diğer bazı kavramları açıklığa kavuşturmayı ve kavramına ilişkin sorunları ve sorunlara ilişkin önerileri ortaya koymayı hedefler. İnsan hakları kavramlarını tarihsel-olgusal-algısal boyutlarıyla değerlendirmesi bakımdan geçmişe, buna ilişkin sorunları bağlamsal nitelikte ortaya koyması bakımından günümüze ve ilkesel öneriler sunması bakımından geleceğe ışık tutar.

Anahtar Kelimeler:

Din Eğitimi, İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi

Makale Detayları

Kaynakça

  • İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2011).

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.