e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Irak’ın Fethi ve İslamlaşma Süreci, Hüseyin Gökalp

Main Article Content

Ali KUŞCALI
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı

Nasıl Atıf Yapılır

Kuşcali, Ali . "Irak’ın Fethi ve İslamlaşma Süreci, Hüseyin Gökalp". . Mütefekkir 8/16 (2021), 283-288.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Irak’ın Fethi ve İslamlaşma Süreci, Hüseyin Gökalp

The Conquest of Iraq and the Islamization Process, Huseyin Gokalp

Anahtar Kelimeler:

Irak, İslamlaşma, Fetih
Iraq, Islamization, Conquest

Makale Detayları

Kaynakça

  • Fattah, Hala Mundhir - Caso, Frank. A Brief History of Iraq. Infobase Publishing, 2009.
  • Fayda, Mustafa. Hulefâ-yı Râşidîn Devri Dört Halîfe Dönemi. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2014.
  • Gökalp, Hüseyin. Irak’ın Fethi ve İslamlaşma Süreci. İstanbul: İnsan Yayınları, 2020.
  • Tâlib, İmâdüddîn Halîl. “Irak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 19/87-91. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1999.