e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Değer Çatışmasının Kökenleri: Bebekler Aynı Fikirde Olmamayı Kabul Etmez

Main Article Content

Osman Zahid ÇİFÇİ
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı

Nasıl Atıf Yapılır

Çi̇Fçi̇, Osman Zahid . "Değer Çatışmasının Kökenleri: Bebekler Aynı Fikirde Olmamayı Kabul Etmez". . Mütefekkir 8/16 (2021), 275-281.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bize benzeyenleri sevmek insanın doğasında vardır. Bebekler bile kendi zevklerini paylaşan bireyleri tercih eder ve zıt görüşlere sahip olanlardan hoşlanmazlar. Ancak çoğulcu toplumumuz farklılıkları kabul etmeyi ve aynı fikirde olmayanlara tahammül etmeyi gerektirir. Bebek araştırmalarındaki bulgular çeşitliliği kabul etmeyi teşvik edecek stratejilerle ilgili bilgi verebilir mi?

Anahtar Kelimeler:

Değer Çatışması
Value Conflict

Makale Detayları

Kaynakça

 • Atran, Scott - Ginges, Jeremy. “Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict”. Science (New York, N.Y.) 336/6083 (18 Mayıs 2012), 855-857. https://doi.org/10.1126/science.1216902
 • Burleson, Brant R. - Denton, Wayne H. “A New Look at Similarity and Attraction in Marriage: Similarities in Social‐Cognitive and Communication Skills as Predictors of Attraction and Satisfaction”. Communication Monographs 59/3 (01 Eylül 1992), 268-287. https://doi.org/10.1080/03637759209376269
 • Byrne, D. vd. “The Effects of Physical Attractiveness, Sex, and Attitude Similarity on Interpersonal Attraction”. Journal of Personality 36/2 (Haziran 1968), 259-271. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1968.tb01473.x
 • Fawcett, Christine A. - Markson, Lori. “Children Reason About Shared Preferences”. Developmental Psychology 46/2 (Mart 2010), 299-309. https://doi.org/10.1037/a0018539
 • Griffitt, William - Veitch, Russell. “Preacquaintance Attitude Similarity and Attraction Revisited: Ten Days in a Fall-Out Shelter”. Sociometry 37/2 (1974), 163-173. https://doi.org/10.2307/2786373
 • Hamlin, J. Kiley vd. “Not Like Me = Bad: Infants Prefer Those Who Harm Dissimilar Others”. Psychological Science 24/4 (01 Nisan 2013), 589-594. https://doi.org/10.1177/0956797612457785
 • Hamlin, J. Kiley vd. “Social Evaluation by Preverbal Infants”. Nature 450/7169 (01 Kasım 2007), 557-559. https://doi.org/10.1038/nature06288
 • Izard, Carroll. “Personality Similarity and Friendship”. The Journal of Abnormal and Social Psychology 61/1 (1960), 47-51. https://doi.org/10.1037/h0040056
 • Karen Wynn, Paul Bloom. “The Moral Baby”. Handbook of Moral Development. ed. Melanie Killen - Judith G. Smetana. 435-454. Psychology Press, 2013. https://doi.org/10.4324/9780203581957.ch20
 • Kinzler, Katherine D. vd. “The Native Language of Social Cognition”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104/30 (24 Temmuz 2007), 12577-12580. https://doi.org/10.1073/pnas.0705345104
 • Mahajan, Neha - Wynn, Karen. “Origins of ‘Us’ Versus ‘Them’: Prelinguistic Infants Prefer Similar Others”. Cognition 124/2 (2012), 227-233. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2012.05.003
 • Roebken, Heinke. “Similarity Attracts: An Analysis of Recruitment Decisions in Academia”. Educational Management Administration & Leadership 38/4 (01 Temmuz 2010), 472-486. https://doi.org/10.1177/1741143210368264
 • Roy, Michael M. - Christenfeld, Nicholas J. S. “Do Dogs Resemble Their Owners?” Psychological Science 15/5 (Mayıs 2004), 361-363. https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2004.00684.x
 • Tajfel, Henri vd. “Social Categorization and Intergroup Behaviour”. European Journal of Social Psychology 1/2 (1971), 149-178. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420010202
 • Tajfel, Henri - Turner, John. “An Integrative Theory of Intergroup Conflict”. Intergroup relations: Essential readings. 94-109. Key readings in social psychology. New York, NY, US: Psychology Press, 2001.