e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İslâm’ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Kemal H. Karpat The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith and Community in the late Ottoman State, Kemal H. Karpat

Main Article Content

Hüseyin GÖKALP
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.949265

Nasıl Atıf Yapılır?

Gökalp, Hüseyin . "İslâm’ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Kemal H. Karpat". . Mütefekkir 8/15 (2021), 315-319. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.949265

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kemal Karpat’ın değerlendirmesini yaptığımız kitabı, The politicization of Islam : Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the late Ottoman State ismiyle 2000 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanmış ve 2004 yılında dilimize “İslam'ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması” başlığıyla tercüme edilmiştir. Yazarın Osmanlı kimliği, göç, uluslaşma, milliyetçilik gibi konulardaki çalışmalarının hacimli bir hülasası olan eser, Osmanlı’nın son döneminin anlaşılması açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Kemal Karpat's book “The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State” was published by Oxford University Press in 2000 and translated into our language in 2004 as "İslam'ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması". The work, which is a voluminous summary of the author's works on subjects such as Ottoman identity, migration, nationalization, and nationalism, filled a critical gap in understanding the Ottoman Empire's last period.

Anahtar Kelimeler:

Siyasi Tarih, Osmanlı Modernleşmesi, İslamlaşma, Uluslaşma, Milliyetçilik.
Political History, Ottoman Modernization, Islamization, Nationalization, Nationalism

Makale Detayları

Kaynakça

  • Karpat, Kemal H. İslam’ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması. çev. Şiar Yalçın. İstanbul: Timaş Yayınları, 2019.