Değerler: Öznel - Nesnel

Main Article Content

Adriaan Peperzak
Katholieke Üniversitesi, Hollanda

Nuri Çiçek
Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130244
Atıf: Peperzak, Adriaan. "Değerler: Öznel - Nesnel". çev. Nuri Çiçek. Mütefekkir 1/1 (2014), 267-276. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130244

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details