Çankırı’nın Tarihsel Depremleri (1875-1900)

Main Article Content

Selahattin SATILMIŞ
Aksaray Üniversitesi

DOI:

10.30523/mutefekkir.849991
Atıf: Satilmiş, Selahattin. "Çankırı’nın Tarihsel Depremleri (1875-1900)". Mütefekkir 7/14 (2020), 599-611. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.849991

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Depremler, birer doğa olayı olmakla birlikte, şehirlerin ve ülkelerin tarihlerini derinden etkilemektedirler. Birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yer alan Çankırı, bu günlerde olduğu gibi, tarihsel dönemlerde de çok sayıda depreme maruz kalmıştır. Bu çalışmada1875-1900 yılları arasını kapsayan yirmi beş yıllık süreçte 20’ye yakın depremin meydana geldiği tespit edilebilmiştir. Bunlar içerisinde hafif şiddetli depremler olduğu gibi hasar ve can kayıplarına sebep olan, artçı sarsıntıları günlerce devam eden depremler de bulunmaktadır. Bahsi geçen süreçte Çankırı, hasar ve zayiat bağlamında en büyük depremini, 28 Eylül 1881 tarihinde yaşamıştır. Bu makale çalışmasında Çankırı ve ilçelerinde 19. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen depremler dönemin arşiv belgeleri, gazeteleri ve mevcut literatürden faydalanılarak ele alınmış; bölgede ne sıklıkla ve büyüklükte depremlerin yaşandığı, afetler sonrasında yapılan çalışmalar ortaya konulmak suretiyle hem Osmanlı doğal afetler literatürüne hem de Çankırı’nın tarihine ve depremselliğine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Çankırı, Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu, Şabanözü, Osmanlı Devleti, Deprem, Doğal Afet

Article Details