Tanrı’yla Kavgalı Adam: Josê Saramago’da Tanrı, Din ve İnsan, Osman Zahid Çifçi

Main Article Content

Beheşti Zehra KUBİLAY
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

DOI:

10.30523/mutefekkir.849998
Atıf: Kubilay, Beheşti Zehra. "Tanrı’yla Kavgalı Adam: Josê Saramago’da Tanrı, Din ve İnsan, Osman Zahid Çifçi". Mütefekkir 7/14 (2020), 641-644. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.849998

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Tanrı’yla Kavgalı Adam, edebiyatçı kimliği ile öne çıkan nobel ödüllü Josê Saramago’nun eserlerinin sahip olduğu felsefi muhteva göz önünde bulundurularak; yazarın Tanrı, din ve insan konusundaki görüşleri hakkında bütüncül bir bakış açısı ortaya koymak maksadıyla kaleme alınmıştır. Son yıllarda ülkemizde geniş okuyucu kitlesine ulaşan Saramago, ‘edebiyatı felsefe için bir imkân olarak’ görerek felsefi-edebi türden eserlerinin arka planında; insanın varoluşu, özgürlüğü, anlamı ve Tanrı konuları üzerine sorgulamalar yapmıştır. Tanrı’yla Kavgalı Adam eserinde Çifçi, Saramago’nun romanları hakkında genel bilgiler verdikten sonra onun eserlerinde Tanrı, din ve insan konularına bakış açısına, eleştirilerine ve bu eleştirilerin altında yatan felsefi problemlere kısaca değinmektedir. Ayrıca bu eleştirilerin kaynağını oluşturan Eski Ahit ve Yeni Ahit metinlerine ve bilhassa Hıristiyan terminolojinin tercih edildiğine dikkat çekmektedir. Bu sayede Tanrı’yla Kavgalı Adam, Saramago’nun dinden ziyade dini elinde tutanlar ile hesaplaşma serüveni konusundaki eserlerinden yola çıkan bir iz sürümü sunmaktadır. Bu iz sürüm Saramago’nun eleştirilerinin kaynağını oluşturan kötülük problemi ve irade gibi konular hakkında ipuçları vererek, gelecek bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınacak bu konular için okuyucuyu hazırlamaktadır. Ülkemizde bilhassa “Kabil” ve “İsa’ya Göre İncil” eserleri ile yoğun eleştiri alan yazarın, diğer eserlerinde ele aldığı konuları ve temel eleştiri yönlerini bu bölüm sayesinde daha bütüncül görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

Tanrı’yla Kavgalı Adam, Josê Saramago, Osman Zahid Çifçi

Article Details