Tanrı Bir Rastlantı mı?

Main Article Content

Paul Bloom
Yale Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Amerika

Osman Zahid Çifçi
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Bilimleri Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130256
Atıf: Bloom, Paul. "Tanrı Bir Rastlantı mı?". çev. Osman Zahid Çifçi. Mütefekkir 2/3 (2015), 229-243. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130256

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Oldukça fazla din olmasına rağmen, dünyadaki nerdeyse herkes aynı şeylere inanmaktadır: Ruhun ve ahiretin varlığına, mucizelere ve evrenin ilahi bir güç tarafından yaratıldığına. Son zamanlarda psikologlar, çocukların zihinleri üzerinde araştırma yaparlarken bu durumu açıklayabilecek birbiriyle alakalı iki gerçeği keşfettiler. Birincisi; insan doğaüstü olaylara inanmaya yatkın olarak dünyaya gelmektedir. İkincisi ise; bu yatkınlık, ters giden bilişsel işlevlerin tesadüfî bir yan ürünüdür.

Anahtar Kelimeler:

Tanrı, Dualizm, Yaratılışçılık, Evrim, Bilim

Article Details