التوازن البيئي في الشريعة الإسلامية

Main Article Content

Enes ELMEDENİ
Aksaray Üniversitesi

DOI:

10.30523/mutefekkir.828403
Atıf: Elmedeni, Enes. "التوازن البيئي في الشريعة الإسلامية". Mütefekkir 7/14 (2020), 421-440. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.828403

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu araştırma ekolojik dengesinin İslam hukuku ile ilişkisini ele almaktadır. Zira çevrenin ve ekolojik dengenin korunması yeryüzündeki tüm insanların hayatlarına dokunduğu için günümüz dünyasında önemli bir konu haline gelmiştir. İslam kültürüne dair kitaplarında çevre sorunlarıyla ilgili ayrıntılı hükümler bulmak zordur. Ancak Müslümanları ilgilendiren tüm konuları kapsamasından ve her zaman-mekâna uygun olma esnekliğinden dolayı İslam hukuku, ekolojik denge gibi güncel konulara ayak uyduracak metinlere, ilkelere ve kurallara sahiptir.


İslam hukuku ile ekolojik denge konusu arasındaki ilişki, araştırma çerçevesinde beş bölüme ayırarak incelenmeye çalışılmıştır. İlk bölüm ekolojik denge kavramını ve İslam hukuku ile bağlantısını tahsis edilmiştir. İkinci bölümde ekolojik dengeyi korumadaki en önemli İslami ilkeler vurgulanmış, üçüncü bölümde de İslam hukukunun ekolojik dengesinin korunmadaki amaçları ele alınmıştır.  Dördüncü bölümde ise bu konudaki en önemli fıkhî kurallardan ve bunların ekolojik dengedeki uygulamalarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise bozulan çevresel dengenin güçlendirilmesinin İslam'daki en önemli yolarına işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Ekolojik denge, İslam ve çevre, Çevrenin korunması, İslam'da çevre, Çevre hukuku.

Article Details