İlk Nâzil Olan Beş Âyetin Münâsebetü’l-Kur’ân İlmi Açısından İncelenmesi

Main Article Content

Murat SARIGÜL
KAFKAS ÜNİ. İLAHİYAT FAK.

DOI:

10.30523/mutefekkir.848025
Atıf: Sarigül, Murat. "İlk Nâzil Olan Beş Âyetin Münâsebetü’l-Kur’ân İlmi Açısından İncelenmesi". Mütefekkir 7/14 (2020), 485-507. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.848025

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Münâsebetü’l-Kur’an ilmi, asıl önemini Kur’an’daki âyetlerin nüzûl tarihi sırana göre değil, Cenâb-ı Hakkın belirlediği hikmetler çerçevesinde farklı bir tertibe tabi tutulmasından almaktadır. Cümlenin öğeleri arasındaki mana alakaları başta olmak üzere, birbirini takip eden cümleler, pasajlar ve sûreler arasında oluşan anlam münâsebetlerini tespit etmek, bu Kur’an ilminin başlıca konusunu oluşturmaktadır.


Âyetlerin indiği dönem başta olmak üzere, tüm zamanlara yapılan bir hitap olan Kur’an-ı Kerim’in genel kabule göre ilk inen âyetleri Alak sûresi 1-5. âyetleridir.  İlâhî kelamın insanlığın idrakine sunduğu bu ilk âyetlerde vitrine yerleştirilen en temel hakikatleri ve gösterilen hedefleri tahlil etmek insanlık açısından pek ziyade bir önem ihtiva etmektedir. Bu bağlamda ilgili âyetlerin Münâsebetü’l-Kur’an ilmi açısından incelenmesi ise hem bu âyetlerin daha derinden idrak edilmesini sağlayacak hem de bu ilmin önemini gösterme adına örnek bir çalışma hüviyeti oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Münâsebetü’l-Kur’an, İnsicâm, Alak 1-5, Anlam alakaları.

Article Details