Suretleri Değiştirilerek (Mesḫ) Azap Olunan Kavimler ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Main Article Content

Kemal TAŞKIN
Konya NEcmettin Erbakan Üniversitesi A.K. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis A.B.D.

DOI:

10.30523/mutefekkir.849985
Atıf: Taşkin, Kemal. "Suretleri Değiştirilerek (Mesḫ) Azap Olunan Kavimler ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi". Mütefekkir 7/14 (2020), 537-562. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.849985

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Sözlükte, “Bir sureti çirkin bir surete çevirme, bir mahlukun hayvana, taşa dönüştürülmesi, yaratılışın bozulması” gibi manalara gelen mesḫ (اَلْمَسْخُ) kavramı, İslamî literatürde Allah’ın bir azabı olarak insanların suretlerinin hayvana dönüştürülmesine karşılık olarak kullanılmaktadır. Rivayetlerde birtakım insanların hatta cinlerin işledikleri/işleyecekleri günahlar sebebiyle çeşitli hayvanlara dönüştürüldüğünden/ dönüştürüleceğinden bahsedilmektedir. Ancak mesḫten bahseden ayet ve hadislerde bu dönüşümün bedenen mi yoksa manen mi olduğu hakkında muhkem bir bilgi bulunmadığından dolayı her iki iddia sahipleri de kendi görüşlerine göre çıkarımda bulunmuşlardır. Suretleri hayvana dönüştürülen insanların neslinin devam edip etmemesi hususu da tartışılan diğer bir konudur. İşte bütün bu tartışmalara temas edilerek suret değişikliğinden bahseden rivayetler üzerinde durulacaktır. İlgili rivayetlerin sened ve metin tenkidi yapılarak sıhhat derecesine işaret etmek suretiyle konuya açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Hadis, Mesḫ, İnsan, Cin, Azap

Article Details