İmâm Mâturîdî’nin Âlemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi, Tahir Uluç

Main Article Content

Halil İbrahim DELEN
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.758078
Atıf: Delen, Halil İbrahim. "İmâm Mâturîdî’nin Âlemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi, Tahir Uluç". Mütefekkir 7/13 (2020), 313-318. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.758078

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Uluç, Tahir. İmâm Mâturîdî’nin Âlemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi (İstanbul: İnsan Yayınları, 2017).

Article Details

Kaynakça

  • Uluç, Tahir. İmâm Mâturîdî’nin Âlemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi (İstanbul: İnsan Yayınları, 2017).