Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat, Muhammed Manazir Ahsen (Trc. Mehmet Emin Şen)

Main Article Content

Ali Kuşcalı
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.659202
Atıf: Kuşcalı, Ali. "Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat, Muhammed Manazir Ahsen (Trc. Mehmet Emin Şen)". Mütefekkir 6/12 (2019): 591-596. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.659202.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Muhammed Manazir Ahsen, Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat, trc. Mehmet Emin Şen, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019.

Article Details

Kaynakça

  • Ahsan, Muhammed Manazir. Social Life Under the Abbasids. London: Longman, 1979.
  • Apak, Adem. Ana Hatlarıyla İslam Tarihi-IV (Abbasiler Dönemi). İstanbul: Ensar Neşriyat, 2012.
  • Demircan, Adnan, “İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, Konuları ve Tez Konusu Belirlenmesinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar”. İSTEM 3/5 (2005): 9-77.
  • Sarıçam, İbrahim - Erşahin, Seyfettin. İslâm Medeniyeti Tarihi. Ankara: TDV Yayınları, 2012, 64.