Aksaray'ın Tarihi Önemi ve Vakıfları

Main Article Content

Atıf: Oral, M. Zeki. "Aksaray'ın Tarihi Önemi ve Vakıfları". Mütefekkir 1/2 (2014), 221-248. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130231

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details