Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu, Şahin Güven

Main Article Content

Muhammed İkbal Koyuncu
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı,

DOI:

10.30523/mutefekkir.659201
Atıf: Koyuncu, Muhammed İkbal. "Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu, Şahin Güven". Mütefekkir 6/12 (2019): 585-590. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.659201.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Güven, Şahin. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu. 2. Baskı. İs-tanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İFAV) Yayınları, 2017.

Article Details

Kaynakça

  • Güven, Şahin. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu. 2. Baskı. İs-tanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İFAV) Yayınları, 2017.