İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği, İbrahim Çetindaş

Main Article Content

Aysel Bengi
Milliği Eğitim Bakanlığı, Gaziantep

DOI:

10.30523/mutefekkir.575807
Atıf: Bengi, Aysel. "İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği, İbrahim Çetindaş". Mütefekkir 6/11 (2019): 287-292. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.575807.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Çetindaş, İbrahim. İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği. Ankara: Elis Yayıncılık, 2014.

Article Details

Kaynakça

  • Çetindaş, İbrahim. İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği. Ankara: Elis Yayıncılık, 2014.