İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği, İbrahim Çetindaş

ss

Main Article Content

Aysel BENGİ

Öz

Çetindaş, İbrahim. İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği. Ankara: Elis Yayıncılık, 2014.

Article Details

Bölüm
Kitap Tanıtımı