İslam'da Akıl Sorunu: İslam, Akılcı Olmayan Bir Din ve Uygarlık mı?

Main Article Content

John Walbridge
Indiana Üniversitesi, Amerika

Harun Çağlayan
Muş Alparslan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130241
Atıf: Walbridge, John. "İslam'da Akıl Sorunu: İslam, Akılcı Olmayan Bir Din ve Uygarlık mı?". çev. Harun Çağlayan. Mütefekkir 1/1 (2014), 221-225. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130241

Zotero Mendeley EN EndNote

Article Details