Günümüz Tefsir Problemleri

Main Article Content

Mehmet Kaya
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.441663
Atıf: Kaya, Mehmet. "Günümüz Tefsir Problemleri". Mütefekkir 5/9 (2018), 222-228. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441663

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Her ilim dalı gibi tefsir ilminin de problemleri bulunmaktadır. Bunların başında da Kur’an yorumlama metodolojisine ilişkin olanlar gelmektedir. Türkiye’de yaklaşık otuz yıl önce bu problemler dile getirilmeye başlanmış, konuya ilişkin çeşitli bildiri, makale ve kitaplar yayımlanmıştır. Tefsir problemlerine ilişkin en yeni eser ise Muhsin Demirci’nin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayımlanan Günümüz Tefsir Problemleri adlı eseridir. Bu alanda bir başka eseri daha bulunan müellifin önceki eserinden farklı olarak bu eserinde Kur’an’ı anlamaya yönelik sorunlara odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada müellifin bu eseri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Problem, Kitap, Muhsin Demirci

Article Details

Kaynakça

  • Demirci, Muhsin. Tefsirde Metodolojik Sorunlar. İstanbul: İFAV Yayınları, 2012.
  • Karagöz, Mustafa. Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri. Ankara: Araştırma Yayınları, 2015.
  • Şimşek, M. Said. Günümüz Tefsir Problemleri. Konya: Kitap Dünyası, ts.
  • Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu. Ed. Mustafa Karagöz. Ankara: Araştırma Yayınları, 2015.