Eleştirel Rasyonalizmin Diyalektik Maksimi Üzerine

Main Article Content

Kristë Shtufi
Priştine Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Felsefe Bölümü

DOI:

10.30523/mutefekkir.441649
Atıf: Shtufi, Kristë. "Eleştirel Rasyonalizmin Diyalektik Maksimi Üzerine". Mütefekkir 5/9 (2018), 33-46. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441649

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu makale, eleştirel rasyonalizmin temel ilkelerinden birini eleştirel olarak tartışmaktadır. Bu ilke, bütün taraflara barışsal bir ruhla tartışma fırsatını vermekle ilgilidir. Yaptığımız çalışmada, bu maksimin temel kuramsal ve pratik etkilerini analiz edip, Karl Popper’in prensibinin bilimsel rasyonalitenin ötesinde olan öneminden bahsedilmektedir. Böylece, ister bilimsel isterse de gündelik yaşam konularının tartışılmasında, tüm ilgili taraflar -ister arkadaşlarımız ister rakiplerimiz olsun- arasındaki iş birliğine genel bir rasyonellik kazandırılacaktır. Sonuç olarak, burada sunulan maksima, bir iç mantığa sahip olan başarılı bir diyalektik tartışmaya ve eleştirel düşünceye doğru götürmektedir. Hıristiyanlığın diğerlerine karşı sevgisi, Sokrates düşüncesinde yer alan ‘adaletsiz olmaktansa adaletsizlikten muzdarip olmanın daha iyi olduğu’ inancı ve Popper’ın ilkesinin stratejisinin birbirine paralel olduğunu görürüz. Bu şekilde, ben Popper’ın sözde via negativa ile uyumunu öneriyorum.

Anahtar Kelimeler:

Popper, Yanıltıcı, Argümantasyon, Eleştirel Rasyonalizm, Diyalektik

Article Details

Kaynakça

 • Agassi, Joseph - Jarvie, Ian. A Critical Rationalist Aesthetics. Amsterdam: Rodopi, 2008.
 • Cooper, John M. Plato: Complete Works. Indianapolis: Hackett, 1997.
 • Damer, T. Edward. Attacking the Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009.
 • de Jong, Peter - Vroling, Maartje. “Better Safe than Sorry: Threat-Confirming Reasoning bias in Anxiety Disorders”. Emotion and Reasoning. Ed. Isabelle Blanchette. 22-43. London: Psychology Press, 2014.
 • Halbach, Volker. The Logic Manual. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Hume, David. An Enquiry concerning Human Understanding. Ed. Peter Millican. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 • Hume, David. A Treatise of Human Nature. Ed. L. A. Selby-Bigge. Oxford: Clarendon Press, 1960.
 • Jarvie, Ian. “Popper’s Philosophy and the Methodology of Social Science”. The Cambridge Companion to Popper. Ed. Jeremy Shearmus - Gabriel Stokes. 284-317. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 • Koertge, Noretta. “The Moral Underpinnings of Popper’s Philosophy”. Rethinking Popper. Ed. Zuzana Parusniková - Robert S. Cohen. 323-338. Boston: Springer, 2009.
 • Merton, Robert King. “Priorities in Scientific Discovery”. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Ed. Norman W. Storer. 286-324. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
 • Miller David. “Popper and Tarski”. Popper’s Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper. Ed. Ian Jarvie. 57-71. London: Routledge, 1999.
 • Morse, Kira G. “Debate: A Tool for Language Learning”. Journal of Border Educational Research 10 (2011): 108-119.
 • Newton-Smith, William Herbert. “Popper, Science and Rationality”. Karl Popper: Philosophy and Problems. Ed. Anthony O’Hear. 13-30. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
 • Popper, Karl. Open Society and Its Enemies. Vol. 2. London: Routledge, 1947.
 • Popper, Karl. Auf der Suche nach einer besseren Welt: Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren. München: Piper, 1999.
 • Solomon, Robert C. “The Logic of Emotion”. Noûs 11/1 (1977): 41-49.
 • van Eemeren, Frans H. - Rob Grootendorst. A Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-Dialectical Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.