Kendimizi Tanımak ve Öteki: Cemil Meriç'de Avrupa Medeniyetinin Tekelleşmesinin Eleştirisi

Main Article Content

Uğur Ak
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

DOI:

10.30523/mutefekkir.130226
Atıf: Ak, Uğur. "Kendimizi Tanımak ve Öteki: Cemil Meriç'de Avrupa Medeniyetinin Tekelleşmesinin Eleştirisi". Mütefekkir 1/2 (2014), 153-163. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130226

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kendini tanımak, ötekini anlamaktan ve aradaki farkları bilmekten geçer. Batı, kendini tanırken hep bir öteki belirlemiş, onu bir düşman olarak görmüştür ve ötekine göre de konum almıştır. Bu konum, onun kendini sürekli dinamik tutmasını sağlayarak sürekli bir gelişimi de beraberinde getirmiştir. Cemil Meriç, bizim de kendimizi tanımamız gerektiğini ortaya koyar; fakat bu Batı'dan farklı olarak ötekini düşman olarak görmek değildir. Meriç için her medeniyet denktir ve her biri diğerinden faydalanmalıdır; ancak o, Batı medeniyetinin 18. asırdan itibaren elde ettiği teknik, iktisadi, askeri ve siyasi üstünlükle artık tek bir medeniyet algısı oluşturmasına karşı çıkmaktadır. Bu algı, özellikle geri kalmış medeniyetler tarafından da kabul edilen bir algı halini almasıyla sadece Batı değerlerinin kabul edilmesini de beraberinde getirmiştir. Biz bu çalışmada Meriç'in, bu algının yanlışlığını ve yeniden kendimiz olmamız için ortaya koyduğu çözümleri ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:

Cemil Meriç, Medeniyet, Batı Medeniyeti, Kendimizi Tanımak, Öteki

Article Details

Kaynakça

 • Akarsu, Bedia. (6. Baskı). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitapevi, İstanbul.
 • Alatlı, A. (2010). Batı’ya Yön Veren Metinle III, İlke Yay. İstanbul.
 • Arnold, D. (1995). Coğrafi Keşifler Tarihi, (çev. Osman Bahadır), Alan Yay. İstanbul.
 • Aslantürk, Z. & AMMAN, T. (1999).Sosyoloji, İFAV Yay. İstanbul.
 • Ata, R. (2014). Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Mütefekkir, Sayı:1, Konya.
 • Demir, Ö. & ACAR, M. (1993). Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yay. İstanbul.
 • Dursun, D. (1990). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yay. İstanbul.
 • Elibol, Sadettin (1989). İnsanlığın Tarihi Üzerine, Akçağ Yay. Ankara.
 • Hocaoğlu, D. “Bir Kere Daha Düşünmek İçin İyi Bir Fırsat”.
 • İnalcık, H., http://tarihvemedeniyet.org, 2014
 • Kıllıoğlu, İ. (1990). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yay. İstanbul.
 • Kutluer, İ. (2003) İslam Ansiklopedisi, İSAM, Ankara.
 • Küçükkalaycı, M. (1997), Endüstriyel Devrim ve Ekonomik Analizlerinin Sonuçları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta, s. 51-68.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat Yay. Ankara.
 • Meriç, C. (1980). Kırk Ambar, İletişim Yay. İstanbul.
 • Meriç, C. (1998). Mağaradakiler, İletişim Yay. İstanbul.
 • Meriç, C. (2003). Bu Ülke, İletişim Yay. İstanbul.
 • Meriç, C. (2006a). Umrandan Uygarlığa, İletişim Yay. İstanbul.
 • Meriç, C. (2006b). Sosyoloji Notları, İletişim Yay. İstanbul.
 • Meriç, C. (2012). Yeni Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Yay. İstanbul.
 • Muhalif., Yıl: 1., Sayı: 12, 2000, s.11.
 • Özel, M. (1990). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yay. İstanbul.
 • TDK,www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.54522ea 2332847.00009684
 • Uludağ, S. (2003). İslam Ansiklopedisi, İSAM, Ankara.