İz el-Hanefî’nin ed-Dürerü’l-Mensûre Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi

Main Article Content

Mehterhan Furkani
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.375169
Atıf: Furkani, Mehterhan. "İz el-Hanefî’nin ed-Dürerü’l-Mensûre Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi". Mütefekkir 4/8 (2017), 407-441. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375169

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu çalışma, İzzettin Muhmmed b. Mehmed el-Amasî (ö. 8. asır) tarafından kaleme alınan, fakat yanlışlıkla, ilmi yönü de bulunan ancak siyasi bir şahsıyet olan ve 20 yılı aşkın bir sürede Amasya emirliğini yapmış olan Şadgeldi Paşa’ya nispet edilen ed-Dürerü’l-Mensûre adlı eserin tahkik ve incelenmesini kapsamaktadır. Bu risalede müellif, temizlik ve namaz ile ilgili fıkıh âlimleri arasındaki ihtilaflı meseleleri toplayıp değerlendirmekte ve tercihlerde bulunmaktadır. Söz konusu risalenin toplam 7 nüshasını Türkiye’de bulunan farklı yazmalar kütüphanesinden elde ettik, bunlara ilaveten biri Cidde’de diğeri Kahire’de olmak üzere iki nüshanın daha var olduğunu öğrendik; ancak söz konusu iki nüshayı elde edemedik. Ayrıca bir nüshanın daha aynı adla kayıtlı olup aynı müellife yanlışlıkla nispet edildiğinini tespit ettik.
Bu makalede ed-Dürerü’l-mensûre adlı risalenin Şadgeldi Paşa’ya nispetindeki hata, risalenin asıl müellifi açıklanmakta, risalenin nüshaları ve bulunduğu yerler hakkında bilgi verilmekte, örnek olarak risalede yer alan bazı garip meselelere de yer verilmekte ve risalenin üç nüshası esas alınarak metni tahkik edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

ed-Dürerü’l-Mensûre, Şadgeldi Paşa, İz el-Hanefî, Tahkik ve İnceleme, Temizlik ve Namaz

Article Details

Kaynakça

 • إبن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، رياض ١٤٠٩.
 • ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط والآخرون، دار الرسالة العالمية ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
 • أبو داود، سليمان بن أشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
 • أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة ١٤٢١ه/٢٠٠١م.
 • بخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
 • بخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ.
 • برسوي محمد طاهر، عثمانلي مؤلفلرى، مطبعة عامرة، إستانبول ١٣٣٣.
 • بغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إستانبول: مطبعة وكالة المعارف، إستانبول ١٩٥١.
 • حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد ١٩٤١.
 • ترمذي، محمد ين عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٨م.
 • حاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١ه/١٩٩٠م.
 • دار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، سنن الدار قطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.
 • سرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة ت-ن، بيروت ١٤١٤ه/١٩٩٣م.
 • الشافعي، محد بن إدريس، المسند، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠.
 • طبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، قاهرة بدون تاريخ.
 • الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الفقه وأصوله، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمان ١٤٢٠/١٩٩٩.
 • ماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، الأحكام السلطانية، دارالحديث، قاهرة بدون تاريخ.
 • مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت بدون تاريخ.
 • Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, I-V, İstanbul 1330-32-1927.
 • Olcay, Osman Fevzi, Amasya Şehri, sad. Harun Küçük - Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi, Kültür Yayınevi, Amasya 2010.
 • Ankara Milli Kütüphanesi, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu: 2748.
 • Ankara Milli Kütüphanesi, Adana İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu nu: 466.
 • Ankara Milli Kütüphanesi, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nu: 1/7491.
 • İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu, nu: 603/1
 • İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu, nu: 603/2.
 • İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekkelioğlu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu: 33/2.
 • Konya Bölge Eserler Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu: 19672.
 • Konya Bölge Eserler Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu: 3827