Dâr-ı Sulehâ'da Nesl-i Sulehâ Özlemi

Main Article Content

Mehmet Bahaüddin Varol
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130232
Atıf: Varol, Mehmet Bahaüddin. "Dâr-ı Sulehâ'da Nesl-i Sulehâ Özlemi". Mütefekkir 1/1 (2014), 17-34. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130232

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Ülkemizde son yıllarda akademik dünyaya kazandırılan çok sayıda üniversite ve fakülte bulunmaktadır. İşte bu fakültelerden biri olan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin kuruluş sürecinde yaşananlar tarihe bir not olarak kaydedilmek üzere bu yazıda kaleme alınmıştır. Bilimsel ve akademik kuruluşların doğuşu gerek ilmi gerekse toplumsal alanda bir takım etkilere sebep olur. Ancak zamanla bunlar unutularak geçmişin karanlıklarında yok olur. Farklı ve farkedilir olmayı arzu eden Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin bu sürecini Dergimizin ilk sayısında kaleme alarak en azından hatırasını sürekli kılmak istedik. Burada anlatılmayanlar elbette anlatılanlardan çok daha fazladır. Ancak amaç sürece olumlu katkıları bulunanların hatırlanması ve duaya vesile olmasının sağlanmasıdır. Hayırlı ve bereketli olması dileklerimizle.

Anahtar Kelimeler:

Aksaray, İslami İlimler, Aksaray Üniversitesi

Article Details

Kaynakça

  • Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Sad.: Tavfik Temelkuran, Necati Aktaş, İstanbul 1993,
  • Konyalı, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, İstanbul 1974.
  • Özaydın, Abdülkerim, “Kılıçarslan II”, DİA, XXV/402.
  • Şahin, İlhan, “Aksaray”, DİA, II/291.
  • Onbin Yıllık Kültür ve Tarih Şehri Aksaray (Kültür ve Turizm Rehberi), Aksaray 2012.
  • Yıldırım, Dr.Fahri, Seyyahların Gözünden Aksaray ve Çevresi, Aksaray 2012.
  • Kaya, Erdoğan, Tarihten Günümüze Aksaray, Aksaray 2013, s.55; İlhan Şahin, “Aksaray”, DİA, II/291,292.
  • Sümer, Faruk, “Selçuklular” DİA, XXXVI/382.
  • Şehri Suleha Aksaray Tarihi Cami ve Türbeler, İl Kültür Müdürlüğü tanıtım kitapçığı, Aksaray 2013.
  • Günay, Durmuş, “Karşı Oy”, S.Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta 2014, Sayı: 2013-1, s. 3-29.