e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Kitap Tanıtımı

Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, John M. Hobson The Eastern Origins of Western Civilisation, John M. Hobson

Doç. Dr. Ali DADAN Necmettin Erbakan Ü. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı 0000-0003-3860-0389

DOI:

10.30523/

Nasıl Atıf Yapılır

Dadan, Ali . "Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, John M. Hobson". . Mütefekkir 11/21 (2024), 321-328. https://doi.org/10.30523/

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

John M. Hobson’ın The Eastern Origins of Western Civilization adlı eseri,[1] Türkçeye Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri adıyla çevrilmiştir. Esra Ermert tarafından çevrilen bu eser Yapı Kredi Yayınları arasında yayımlanmıştır. Kitap, Türkiye’de ilk olarak 2007 yılında basılmış, 2023 yılı itibarıyla dokuzuncu baskısını yapmıştır. Bu çeviri kitap, Hobson’ın Batı medeniyetinin gelişiminde Doğu’nun katkılarını vurgulayan temel noktaları ve Avrupa-merkezci (Eurocentric) tarih yazımına karşı getirdiği eleştirileri Türk okuyucusuna sunmaktadır. Hobson’ın “Önsöz ve Teşekkür”ü ile başlayan bu çeviri eser; “Eski Batı’nın Avrupamerkezci mitine karşı koymak: Oryantal Batı’nın keşfi” başlıklı bir giriş dışında, “Erken İlerlemeci olarak Doğu: Doğu 500-1800 tarihleri arasında Oryantal küreselleşme kanalıyla dünyayı keşfedip ona öncülük ediyor”, “Batı sondaydı: Oryantal küreselleşme ve Hıristiyanlığın keşfi, 500-1498”, “Geç ilerlemeci olarak Batı ve geriden gelmenin avantajları: Oryantal küreselleşme ve Batı Avrupa’nın ilerlemiş bir Batı olarak yeniden yapılanması, 1492-1850” ve “Sonuç: Oryantal Batı, Batı’nın Avrupamerkezci mitine karşı” başlıklı dört ana bölümden oluşmaktadır.

John M. Hobson’s The Eastern Origins of Western Civilisation critically examines the conventional Eurocentric narrative of Western history. Hobson’s work emphasizes the significant contributions of Eastern civilizations to the development of the West, challenging the idea that Western civilization developed in isolation. By meticulously tracing the influences of Islamic, Chinese, and Indian civilizations, Hobson demonstrates that many scientific, technological, economic, philosophical, and military advancements attributed to the West were deeply influenced by Eastern innovations and knowledge.


The book highlights how crucial inventions such as the compass, printing, and gunpowder, which played pivotal roles in Western progress, originated in the East. Hobson also explores the importance of trade routes like the Silk Road and maritime trade, which facilitated the flow of goods, culture, and technology from East to West, catalyzing significant economic and social transformations in Europe. Additionally, he delves into the philosophical and intellectual exchanges that shaped Western thought, particularly through the preservation and transmission of Greek philosophy by Islamic scholars.


Hobson’s study underscores the interconnected and multicultural nature of historical development, advocating for a more inclusive and global perspective in historiography. His work not only enriches our understanding of the global interplay that shaped Western civilization but also promotes a narrative that recognizes the universal contributions to human progress. This book is a crucial read for anyone interested in a more balanced and comprehensive view of history, highlighting the shared heritage and collaborative achievements that have defined our world.

Anahtar Kelimeler:

İslam Medeniyet Tarihi, John M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, Avrupa-merkezcilik
History of Islamic Civilization, John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization, Eurocentrism

Referanslar

  • Hobson, John M. Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri. çev. Esra Ermert. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019.
  • Hobson, John M. The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489013

Lisans

Telif Hakkı (c) 2024 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.