e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Duyurular

YAYIN KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 04 Şubat 2021 Saat: 15:00
Yayın Kurulu, Kurul Başkanı Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Necmettin AYGÜN başkanlığında 04/02/2021 tarihinde saat 15:00’da toplandı. Alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.


KARAR - 1: Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayının zorunlu tutulması ve Yayın İlkeleri’ne, “Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken makaleler/çalışmalar için Etik Kurul Kararı alınması zorunludur. Buna göre yazarın Etik Kurulu’ndan onay almış olması gereklidir. Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir. Makalenin yöntem kısmında, veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır. Makale sisteme yüklenirken etik onay belgesi de ek dosya olarak yüklenmelidir.” ibaresinin eklenmesine,
KARAR - 2: Mevcut Yayın İlkeleri’nin Yayına Kabul Şartları arasında yer alan; “Yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 9.000 sözcüğü (25 sayfa) aşmamalıdır.” ilkesininin uygulanmasına titizlik gösterilmesi ve belirtilen uzunluğu aşan yayınların kabul edilmemesine,
KARAR - 3: Türkçe ve yabancı dildeki özlerin niteliklerini artırmak amacıyla mevcut yazım ilkelerinde yer alan “Makalelerin 150-200 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.” ibaresine “Öz (Abstract), tek paragraf olarak düzenlenmelidir. Ayrıca öz, makalenin amacı, kapsamı, yöntemi, değerlendirme ve sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır.” şeklinde ilave yapılmasına,
KARAR - 4: Yayınların akademik yetkinliklerini artırmaya yönelik olarak, araştırma makalesi türündeki yayınların yazarlarının en az doktora yapıyor olma şartının aranmasına, bu şartı sağlamayan araştırma makalelerinin kabul edilmemesine,
KARAR - 5: Mevcut Yayın İlkeleri’nin Yayına Kabul Şartları arasında yer alan “Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.” ibaresine “Yayıncından izin alındığını gösterir belge (izin yazısı, elektronik posta) ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir.” şeklinde ilave yapılmasına,
KARAR - 6: Yayın İlkelerinde belirtilen kapsama girmeyen, yayın politikasının en önemli unsurlarından olan özgünlük kriterini taşımayan başvuruların ön değerlendirme aşamasında reddedilmesi hususunda, editör ve alan editörlerinden oluşan editöryal ekibin yetkilendirilmesine,
KARAR - 7: Derginin sayı yayın tarihlerinin, 15 Haziran ve 15 Aralık olarak değiştirilmesine,
KARAR - 8: Toplantıda alınan kararların, 2021 Haziran sayısı itibarıyla geçerli olmasına ve Yazım İlkeleri’nde alınan kararlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Oy çokluğuyla karar verilmiştir.


Prof. Dr. Necmettin AYGÜN
İmtiyaz Sahibi
Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip KARATAŞ
Editör

Doç. Dr. Mustafa ŞEN
Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU
Üye
(Katılmadı)

Prof. Dr. Turan KOÇ
Üye
(Katılmadı)

Doç. Dr. İbrahim PAÇACI

Üye

Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ

Üye


Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFCİ
Üye
(Katılmadı)


Doç. Dr. Ramazan ATA
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN
Üye


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARMIŞ
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Necattin HANAY
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KOYUNCU
Üye


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Canan KOÇAK
Üye

Dr. Anas Ghazi ENAYAH
Üye
(Katılmadı)


Dr. Dorota BAZUŃ
Üye
(Katılmadı)