e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

▪ Mütefekkir Dergisi uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergimizde kör hakemlik uygulanmaktadır.

▪ Mütefekkir Dergisi'nde sosyal bilimlerin her alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar yayınlanır.

▪ Yayınlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına, bütün yayın hakları ise süresiz olarak Mütefekkir Dergisi'ne aittir.

▪ Dergide yayınlanmayan yazılar iade edilmez.

▪ Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizce'dir. Diğer dillerdeki çalışmaların yayınlanması, Yayın Kurulu'nun kararına bağlıdır.

▪ Yazı, mutefekkir.aksaray.edu.tr adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Aynı zamanda, mutefekkirdergisi@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla da yazı gönderilebilir.

▪ Yazıları yayınlanan araştırmacılara derginin ilgili sayısı takdim edilir.

 

Bölüm Politikaları

Araştırma

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviri

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Tanıtımı

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Açık Erişim Politikası

Dergi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımına uygun olarak Açık Erişim bir dergidir. Açık Erişim "[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması"dır.

 

Gönderi / Makale İşlem Ücreti

Mütefekkir Dergisi, Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) koşulları çerçevesinde açık erişim bir dergidir. Dergi yazarlardan gönderi ve makale işlem ücreti talep etmez.